Skip to content Skip to footer

Święto dziękczynienia

Święto dziękczynienia

W słoneczny niedzielny poranek, 4 czerwca 2023 r., w uroczystość Trójcy Świętej, zgromadziłyśmy się na Placu Piłsudskiego wraz z grupą sióstr zakonnych, harcerzy, duchowieństwa i świeckich, dla których nie jest obojętny los Kościoła i Ojczyzny…

Wyruszyliśmy z duchowym towarzyszeniem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego relikwie zostały uroczyście wniesione do świątyni Opatrzności Bożej, a myślą przewodnią tegorocznego dziękczynienia była wdzięczność za tych, którzy wprowadzają pokój. W czasie naszej pielgrzymki poznaliśmy życiorys bł. Stefana, modliliśmy się piosenkami religijnymi śpiewanymi razem z harcerzami oraz modlitwą różańcową, w której ogarnialiśmy potrzebę pokoju na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie. Razem z nami pielgrzymowały orkiestry dęte, a w ostatnim etapie dołączyli do nas biskupi a także kapele góralskie i kurpiowskie oraz zastępy sióstr zakonnych i różnych grup modlitewnych niosących relikwie, które już wcześniej zostały wprowadzone do świątyni Opatrzności Bożej.

Zwieńczeniem całości była Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza i licznie zgromadzonego duchowieństwa. Homilię wygłosił bp Sławomir Oder, który był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym bł. Stefana Wincentego na etapie rzymskim. W czasie Mszy Świętej kard. Nycz poświęcił nową figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, która zdobi prezbiterium świątyni.

Za to szczególne radosne wydarzenie, w którym uczymy się wdzięczności za ten wielki dar tradycji i prawdziwych skarbów naszego Kościoła i Ojczyzny – Deo gratias!

s. Judyta CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]