Skip to content Skip to footer

Myśl powołania duchowej wspólnoty świeckich przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej i Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej dojrzewała przez wiele lat. Potrzebę jej powstania dostrzegały kolejne zarządy Zgromadzenia. Również osoby świeckie zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem szukały możliwości zrzeszenia się przy nim. Rodzina Loretańska doczekała się swego zaistnienia 10 września 1999 r. w Loretto – w miejscu, gdzie szczególnie czczona jest Matka Boża Loretańska. Podczas dorocznej uroczystości odpustowej – 12 września, do wspólnoty zgłosiło się już 50 osób. Obecnie Rodzina Loretańska liczy kilka tysięcy członków rozproszonych po całym świecie, m.in. w Kanadzie, USA, Rosji czy na Ukrainie. Wśród nich są nie tylko świeccy, ale też kapłani i siostry zakonne z innych zgromadzeń.

Inicjatywę Rodziny Loretańskiej przyjął z zadowoleniem i zatwierdził dla niej zarys statutu, 21 stycznia 2008 r., pasterz diecezji warszawsko-praskiej arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Do Rodziny Loretańskiej może należeć każdy, kto chce być pomocnikiem Matki Bożej Loretańskiej, Służebnicy Słowa Wcielonego, i zobowiązuje się do przepajania codziennego życia duchem Ewangelii oraz szerzenia królestwa Bożego – przez promowanie życia rodzinnego oraz popieranie prawdy w środkach społecznego przekazu w duchu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Istotą Rodziny Loretańskiej jest świadoma współpraca z Matką Bożą Loretańską polegająca na składaniu ofiar duchowych, połączona z modlitwą za Kościół powszechny, Ojczyznę i Zgromadzenie. Każdy członek ma udział w owocach duchowych i modlitwach sióstr loretanek oraz w ofierze Mszy Świętej sprawowanej co miesiąc w intencji całej Rodziny Loretańskiej. Co miesiąc organizowane są też nocne czuwania, a w miarę możliwości spotkania modlitewne oraz rekolekcje.

Bliższych informacji udziela:

s. Alojza Hornowska
Loretto 1, 07-202 Wyszków
E-mail: rodzinaloretanska@loretto.pl
Tel. (29) 741 17 87 lub 37

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]