Skip to content Skip to footer

Młodzi z Loretto

Młodzi i sakramenty

6 lutego 2024 r. w domu generalny sióstr loretanek na warszawskiej Pradze odbyło się comiesięczne spotkanie Młodych, pod kierownictwem s. Wioletty. Na spotkaniu licznie zgromadziła się młodzież - członkowie loretańskich…

Loretańskie spotkania młodych

Szukasz… wspólnoty ludzi młodych o podobnych wartościach? Miejsca, gdzie będziesz mógł/mogła rozmawiać o swojej wierze, zadawać pytania, zmierzyć się z wątpliwościami? Sposobności do rozmowy z Bogiem, wyciszenia, nawiązania głębszej relacji?…

Spotkanie w Rembertowie

Wspólnota Młodych z Loretto, na swoje comiesięczne spotkanie, 12 listopada wybrała Rembertów. Dom wydawnictwa zapełnił się młodymi ludźmi, którzy już od godziny 14 przygotowywali się do spotkania, ćwicząc śpiew w…

Młodzi u ks. Kamila

3 września br. w Warszawie w parafii bł. Władysława z Gielniowa odbyło się spotkanie wspólnoty Młodzi z Loretto, które rozpoczęło się Eucharystią celebrowaną przez ks. Kamila Falkowskiego. Po Mszy Świętej…