Skip to content Skip to footer

Dobroczynność

Apostolstwo Dobroczynne
Pracę Sióstr w czynach podejmowanych względem potrzebujących nazywamy dziełami dobroczynnymi. Siostry współpracują z diecezjalnym i parafialnym duszpasterstwem charytatywnym Caritas. Wspierają rodziny rozbite,…
Świetlica „Dom Ojca Ignacego” na warszawskiej Pradze-Północ
Tak jak chciał bł. Ks. Ignacy Kłopotowski, dla tych, którzy potrzebują pomocy. Przede wszystkim dla rodzin. Dla dzieci w wieku szkolnym miejsce, gdzie…
Dom Pomocy Społecznej
Charytatywne Dzieło Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego w Loretto k. Kamieńczyka nad Bugiem prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z siedzibą…
Okno Życia
Okno Życia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Został otwarte 25…