Skip to content Skip to footer

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie na Bródnie

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Loretanek w Warszawie na Bródnie realizuje powierzoną zgromadzeniu misję zleconą przez Założyciela, ks. Ignacego Kłopotowskiego, by siostry prowadziły placówki wychowawcze.

Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawa. Jako placówka katolicka przyjmuje za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

W placówce dużo uwagi poświęca się

  • skoncentrowaniu na istotnych potrzebach dziecka,
  • dbałości o harmonijny rozwój w powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym,
  • współpracy z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej.

Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek przedszkola był

  • człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, rozwijającym swoje dary i talenty;
  • prawdziwym chrześcijaninem;
  • patriotą;
  • przygotowany do nauki w szkole.

Celem podejmowanych działań jest

  • by dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola rozwijali i doskonalili własne umiejętności w atmosferze rodzinnej, przyjaźni i życzliwości,
  • by każdy stawał się człowiekiem podobnym do Jezusa, Maryi i Józefa i by rodziny kształtowały się i żyły na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]