Skip to content Skip to footer

Warunki przyjęcia do Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

Do Zgromadzenia przyjmujemy kandydatki po ukończeniu szkoły średniej, po maturze. Od kandydatki wymagane jest życie wiarą, pragnienie poświęcenia życia Bogu poprzez życie zakonne, dojrzałość osobowa, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dziewczęta, które są zainteresowane życiem zakonnym, zapraszamy do kontaktu z s. Darią Witkowicz; tel. 511 219 439, e-mail: rekolekcje@loretto.pl

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATKI ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO ZGROMADZENIA:

  • pisemna prośba o przyjęcie do Zgromadzenia,
  • życiorys własnoręcznie napisany,
  • kopia dowodu osobistego,
  • świadectwo chrztu i bierzmowania (aktualne),
  • zaświadczenie o stanie wolnym,
  • opinia od księdza proboszcza lub jego zastępcy,
  • świadectwo zdrowia,
  • świadectwo ukończenia szkoły i nauki religii,
  • pozwolenie rodziców, jeśli jest niepełnoletnia,
  • 3 fotografie.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]