Skip to content Skip to footer

Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Loretanek

Biblioteka Loretańska

„Książka jest chlebem dla duszy. Niech siostry dzielą się tym chlebem z innymi”. – bł. ks. Ignacy Kłopotowski –

Zgodnie z wolą bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego książka stanowi pierwsze narzędzie realizacji misji apostolskiej założonego przez niego Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Zadanie to w obecnych czasach realizowane jest przez pracę sióstr w drukarniach i wydawnictwach w czterech krajach Europy.

Owocem pracy sióstr są dziś już tysiące tytułów książkowych i czasopism, które ukazały się nakładem loretańskich wydawnictw. Obok wielu innych wartościowych publikacji są w zbiorach bibliotecznych loretańskich domów. Tematyka naszych zbiorów obejmuje w głównej mierze zagadnienia związane z religią i teologią, ale także z dziedziny popularnej, naukowej, jak również specjalistycznej.

W celu udostępnienia księgozbioru szerszemu gronu czytelników dn. 21 września 2015 r. Zgromadzenie przystąpiło do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Zbiory książkowe systematycznie rosną w bazie systemu Koha.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania i wypożyczania zgromadzonych publikacji; e-mail: biblioteka@loretanki.pl

***

Wyszukaj książkę z naszej Biblioteki w katalogu FIDES

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]