Skip to content Skip to footer

Siostry Loretanki na Ukrainie

Siostry Loretanki na Ukrainie

Jedną z placówek na Wschodzie, w której posługują siostry loretanki, jest dom na Ukrainie, w miejscowości Bracław. Siostry z wielkim zaangażowaniem i oddaniem podjęły pracę wśród tamtejszej ludności. Prowadzą katechezy, chór parafialny, sprawują duchową opiekę nad dziećmi, oazą młodzieży, pracują w zakrystii, przygotowują dekoracje w kościele z okazji różnych uroczystości, czy ważnych wydarzeń w parafii, współpracują z ks. proboszczem w duszpasterstwie.

Na terenie domu znajdują się pomieszczenia przeznaczone na drukarnię. Dzięki maszynom i ofiarnej pracy sióstr do wielu osób mogą dotrzeć modlitewniki, śpiewniki, kalendarze liturgiczne, kolorowe pisemka dla dzieci, książki i dwumiesięcznik „Różaniec”.

Istotnym rysem posługi sióstr w parafii jest pomoc osobom najbardziej doświadczonym przez życie, tj. osobom chorym, samotnym, biednym, starszym. Siostry hojnie dzielą się z tymi potrzebującymi swoim czasem, dobrym słowem, owocami z sadu, ogrodu, darem materialnym. W tych bardzo trudnych czasach wojny wspierają i przygarniają tych, którzy utraciwszy wszystko, zmuszeni opuścić swoje domy, szukają schronienia, dachu nad głową. Swą siostrzaną dobrocią, wiarą i miłością wnoszą w ich życie nadzieję i sens.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]