Skip to content Skip to footer

Katechizacja dzieci i młodzieży

Katechizacja dzieci i młodzieży

Realizowane w Zgromadzeniu apostolstwo nauczania i wychowania, jako bardzo trudny i odpowiedzialny obowiązek, wymaga gorliwego przygotowania i nieustannego dokształcania.

Siostry starają się wprowadzać dzieci i młodzież w życie modlitwy osobistej, liturgicznej, a także ze szczególną troską zwracać się do tych środowisk, którym grozi utrata wiary lub zgorszenie.

Do ich kompetencji należy również nauczanie sztuki właściwego korzystania ze środków społecznego przekazu.

Siostry mają pełnić uczynki miłosierdzia wobec dzieci bezdomnych, zaniedbanych i upośledzonych.

Istotny element ich apostolstwa to zaangażowanie w życie parafii, gdzie siostry prowadzą zespoły bielanek, ministrantów, scholii, kręgów biblijnych, zespołów charytatywnych, kolportaż książek, prowadzenie oaz itp. Najważniejszym czynnikiem ich apostolskiego oddziaływania jest dawanie osobistego i wspólnotowego świadectwa życia prawdziwie ewangelicznego.

(Na podstawie Ustaw Zgromadzenia)

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]