Skip to content Skip to footer

Nasza Patronka

Nasza Patronka MB Loretańska

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze  – jest Królową naszych Serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na Wolę Boga. Ze Słowa Bożego czerpiemy jak ze źródła mocy i mądrości Bożej. Naszą jedność z Kościołem wyrażamy poprzez Liturgię Godzin.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy. Mamy otwarte serca na wszystkich proszących nas o modlitwę. Powierzane nam intencje podejmujemy w czasie naszych modlitw: Liturgii Godzin czy różańca.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami Dzieła Odkupienia. Wspieramy modlitwą kapłanów i osoby rozeznające swoją drogę życia. Mogą oni przeżywać swoje dni skupienia czy rekolekcje w naszym Loretto.

OPIEKUNKA RODZIN

Swa matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece. Staramy się żyć atmosferą domku loretańskiego. Otaczamy opieką rodziny poprzez modlitwę i rekolekcje tematyczne prowadzone w Domus Sancta w Loretto.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu. Przyzywamy Jej Imienia, ilekroć udajemy się w drogę.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]