Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

U Matki Bożej Kodeńskiej

U Matki Bożej Kodeńskiej

Dnia 20 maja 2023 roku, wczesnym rankiem trzynastoosobowa grupa sióstr loretanek na czele z Matką Generalną wyruszyła w drogę do Kodnia. Głównym celem pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, Królowej Pokoju i Jedności oraz Patronki Podlasia. Po krótkim zapoznaniu się z historią cudownego obrazu wzięłyśmy udział w uroczystej Mszy świętej z udziałem licznie…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

10 CZERWCA
Sobota

Tb 12, lb. 5-15.20; psalm z Tb 13,2.6.7; Mk 12,38-44

„Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich”.

Jezus patrzy na serce, a nie na to, co widoczne dla oczu. Jego spojrzeniu nie umyka nawet wdowa, na którą nikt nie zwraca uwagi. Dla Niego liczą się czyste i szczere intencje, a nie ostateczny wynik naszego działania. On zna nasze serca, zamiary, pragnienia i możliwości. Wynagradza każdy podjęty dla Niego trud. Co dziś damy Mu z naszego niedostatku? Zaryzykujemy, by oddać Mu wszystko i zawierzyć się na przepadłe?

Agnieszka Wawryniuk

Miesięcznik Różaniec Czerwiec 2023 r.

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY