Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

Wielkopostne rekolekcje dla młodych o Eucharystii

Wielkopostne rekolekcje dla młodych o Eucharystii

W ubiegły weekend (16-18 lutego 2024 r.) odbyły się rekolekcje młodych w Loretto. Tematem rekolekcji była „Eucharystia – od poczucia obowiązku do tęsknoty za spotkaniem”. Pozornie podstawowe zagadnienie wiary okazało się rzeką bez końca. Podczas tych dni mogliśmy wysłuchać inspirujących konferencji ks. Michała Pierzchały, które otworzyły nam oczy na nowe spojrzenie na Eucharystię. Dzięki…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

26 LUTEGO
Poniedziałek

Dn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

Kolejne pouczenie Jezusa na jeszcze jeden dzień wielkopostny. Jeśli sam z siebie nie jestem w stanie kierować się w moich wyborach, reakcjach na to, co mnie spotyka, miłosierdziem – miłością miłosierną, wtedy spojrzenie na Boga pełnego miłosierdzia pobudza wrażliwość mojego serca. Słowa św. Bernarda z Clairvaux pozostają wspaniałym komentarzem takiej postawy: „Bo miarą miłości jest miłość bez miary”.

o. Mariusz Woźniak OP

Miesięcznik Różaniec Luty 2024 r.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

REKOLEKCJE W LORETTO

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

POLECAMY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY