Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

W Dniu Ojca

W Dniu Ojca

Spotkanie Młodych z Loretto 23.06.2024 r. w Dniu Ojca rozpoczęliśmy modlitwą o godzinie 17.00 na warszawskiej Pradze. Później mogliśmy podzielić się tym, z czym przyjechaliśmy, co wydarzyło się od ostatniego spotkania w naszym życiu, naszymi troskami oraz radościami. Nie żałowaliśmy czasu, aby być dla siebie nawzajem, aby słuchać i wsłuchiwać się w to, co…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

17 LIPCA
Środa

Iz 10, 5-7. 13-16; Ps 94; Mt 11, 25-27

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Wiara nie jest wyzwaniem, które mnie przekracza, nie jest zadaniem do wykonania, okazją do złapania czy celem do zdobycia. To doświadczenie jest we mnie i zarazem mnie przekracza, obejmuje naturę, jest w historii, potrzebach, myślach, uczuciach… w nas i poza nami. Gdy myślę, że już wiem, że już wierzę, to jednocześnie przyjmuję, że może być też inaczej, i to też będzie wiara.

s. Anna Duda SCM

Miesięcznik Różaniec Wakacje 2024 r.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

REKOLEKCJE W LORETTO

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

POLECAMY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY