Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

Strażniczka Życia - Zapowiedź Uroczystości Matki Bożej Loretańskiej w Loretto

Strażniczka Życia – Zapowiedź Uroczystości Matki Bożej Loretańskiej w Loretto

Wraz z całym Kościołem podczas Adwentu oczekujemy na Życie – Emmanuela. Patronką m.in. rodzin, matek oczekujących potomstwa i małżeństw bezdzietnych, a także ludzi w drodze i lotników, jest Matka Boża Loretańska. Za każde poczęte życie i o jego ochronę będziemy modlić się 11 grudnia w polskim Loretto. UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ U progu…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

8 GRUDNIA
Piątek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Rdz 3, 9-15.20; Ps 98; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska”.

Trzeba mieć wielkie zaufanie do Boga, by móc powiedzieć: „Oto ja służebnica Pańska”, nawet gdy nie rozumie się, co konkretnie będzie oznaczać Boże zaproszenie. Trzeba mieć w sercu obraz Boga, który jest dobry, nie zsyła na człowieka zła, nie wiedzie na manowce, nie zagraża, który chce nam dać to, co dla nas naprawdę dobre. Mówią, że prawdziwa wiara zaczyna się wtedy, gdy modlisz się nie o to, czego sam chcesz, ale modlisz się o to, czego Bóg pragnie dla ciebie. Masz taką ufność?

ks. Karol Kowalczyk

Miesięcznik Różaniec Grudzień 2023 r.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

REKOLEKCJE W LORETTO

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

POLECAMY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY