Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

Wprowadzenie relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Maćkach

Wprowadzenie relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Maćkach

Kościół pw św. Rocha w Miłkowicach Maćkach (diecezja drohiczyńska) to rodzinna parafia bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, który w 1866 r. narodził się w Korzeniówce Małej. To tu dnia 21 maja 2023 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii tegoż błogosławionego – ks. Ignacego Kłopotowskiego. O uzyskanie tych relikwii zwrócił się do…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

31 MAJA
Środa
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

So 3,14-17 lub Rz 12,9-16b; psalm z Iz 12,2-6; Łk 1,39-56

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”.

W ostatnim dniu maja Kościół daje nam do rozważenia Ewangelię o nawiedzeniu Elżbiety. Co więcej, karmi nas przepięknym hymnem Magnificat. Hymnem uwielbienia Boga za Jego dobroć i potęgę. Bóg wybiera Maryję na Matkę Jezusa. Prośmy więc i my, abyśmy tak jak Matka Najświętsza uwielbiali Pana. Abyśmy umieli z wiarą powiedzieć: „Tak, Panie, niech się stanie Twoja wola”. Wspieraj nas, Maryjo, w każdej chwili naszego życia.

ks. Krzysztof Plewnia

Miesięcznik Różaniec Maj 2023 r.

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY