Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

Majowe spotkanie

Majowe spotkanie

13 maja br., w dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, odbyło się spotkanie Młodych z Loretto w domu generalnym na warszawskiej Pradze. Rozpoczęliśmy o godzinie 18.00 Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Michała Pierzchałę. Podczas Eucharystii została zawiązana nowa grupa modlitewna tzw. margaretka. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do otoczenia modlitwą…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

18 MAJA
Sobota

Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11; J 21, 20-25

„Cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!”.

Piotr jest mocno zainteresowany ścieżkami Jana. Jednak Jezus poleca Piotrowi zajęcie się sobą samym i troskę wpierw o własne zbawienie. W życiu duchowym ciągłe porównywanie się z innymi może powodować zastój. Nietrudno wpaść w pułapkę zajmowania się każdym, tylko nie sobą. A przecież nikt nie przeżyje mojej wiary za mnie samego.

ks. Tomasz Podlewski

Miesięcznik Różaniec Maj 2024 r.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

REKOLEKCJE W LORETTO

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

POLECAMY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY