Skip to content Skip to footer

CZUĆ Z KOŚCIOŁEM

Powołani, by siać nadzieję i budować pokój

Powołani, by siać nadzieję i budować pokój

„Życie oddane Bogu nigdy nie jest zmarnowane” – pisał Benedykt XVI. Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania apeluje: „«Powstańcie!». Obudźmy się ze snu, wyjdźmy z obojętności, otwórzmy kraty więzienia, w którym czasami się zamykaliśmy, aby każdy z nas mógł odkryć swoje powołanie w Kościele i w świecie, i stać…

NASZA PATRONKA

PANI LORETAŃSKA

Czarna Madonna z Dzieciątkiem i Jezus w cudownej figurze – jest Królową naszych serc.

SŁUŻEBNICA SŁOWA

Pokorna, zasłuchana w Słowo Boga, rozważająca je w swoim sercu. Otwarta na wolę Boga.

WSPOMOŻYCIELKA

Ta, która pochyla się nad niedolą człowieka i wyprasza u swego Syna potrzebne łaski przyzywających Jej pomocy.

MATKA POWOŁANYCH

Jako Współodkupicielka pragnie, aby ci, którzy poszli za Jezusem, byli wiernymi sługami dzieła Odkupienia.

OPIEKUNKA RODZIN

Swą matczyną miłością – jak płaszczem – okrywa wszystkie rodziny powierzające się Jej opiece.

PATRONKA LOTNIKÓW

Czuwa nad wszystkimi podróżującymi, by spokojnie i bezpiecznie dotarli do swego celu.

NIE ODSTĘPUJ NIGDY OD NAUKI PANA

22 KWIETNIA
Poniedziałek

Dz 11, 1-18; Ps 42; J 10, 1-10

„Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony”.

Czytając dzisiejszą Ewangelię, możemy stwierdzić, że przy Chrystusie zawsze będziemy spełnieni. On da nam wszystko. Pomoże wyjść z niejednego problemu z niejednej słabości, w końcu pomoże dojść do życia wiecznego. Chrystus przyszedł po to, aby owce miały życie, i to miały je w obfitości. My nieraz karmimy się niepotrzebnymi rzeczami materialnymi. To daje nam chwilowe zaspokojenie, ale pełnię szczęścia odnajdziemy właśnie w Jezusie Chrystusie.

ks. Krzysztof Plewnia

Miesięcznik Różaniec Kwiecień 2024 r.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

REKOLEKCJE W LORETTO

ABY WE WSZYSTKIM BÓG BYŁ UWIELBIONY

POLECAMY

KSIĄŻKA JEST CHLEBEM DLA DUSZY