Skip to content Skip to footer

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Drukarnia parafialna
w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach poligraficznych.

Wydawnictwo i drukarnia
sióstr loretanek zaczęły funkcjonować od 2005 r. Dziś posiada już własną osobowość prawną, a także nowoczesny sprzęt i maszyny poligraficzne.

Apostolstwo
przez słowo drukowane w Rumunii to obszar ewangelizacji przez wielu jeszcze nie zagospodarowany. Większość ludności jest obrządku prawosławnego (ok. 80%). Stanowi to wielkie wyzwanie dla pracy wydawniczej, mimo trudności otwiera wiele możliwości. Owocność pracy sióstr jest tu wymownym znakiem korzystania z ducha Założyciela zgromadzenia bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Oferta
Duża część publikacji wydawnictwa w Baia Mare to książki do nabożeństwa, modlitewniki i nowenny za wstawiennictwem świętych. Ukazują się także książki o tematyce rodzinnej. W opracowaniu są publikacje o wielkich ludziach Kościoła.

Redakcja
Obecnie w wydawnictwie pracują 4 siostry pochodzenia rumuńskiego.

Opinia
o Wydawnictwo Sióstr Loretanek jest bardzo dobra – jako środowisko ułatwiające kontakty i współpracę z wydawnictwami świeckimi, jak również z osobami prywatnymi.

Zapraszamy na stronę internetową w języku rumuńskim

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]