Skip to content Skip to footer

Duchowa sylwetka ks. Kłopotowskiego

Duchowa Sylwetka Założyciela

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski: czciciel Eucharystii, różańcowy duszpasterz, patriota i wierny sługa Kościoła, opiekun ubogich, apostoł słowa drukowanego.

Czciciel Eucharystii

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski służył Bogu całym sobą  ̶  jako kapłan, ale też dziennikarz i opiekun ubogich. Był czujny na głos Boga, który rozpoznawał przede wszystkim na modlitwie i w różnych sytuacjach życiowych. Całe jego życie skupiało się wokół Eucharystii, która była dla niego źródłem siły i mądrości. Często przytaczał słowa swej matki: „Patrzeć na Przenajświętszy Sakrament to najdokładniej wyobrażać sobie oglądanie Boga”. Był pewien, że przed Najświętszym Sakramentem człowiek może nauczyć się prawdziwej modlitwy  ̶  przemieniającej modlitwy obecności. Wciąż doświadczał tego, że Bóg obdarowuje go łaskami, a jednocześnie był bardzo pokorny. Sam ufał Bogu i uczył ufać innych. Gdy klękał i modlił się przed Najświętszym Sakramentem, „nic go nie obchodziło, co się dzieje wokoło”.

Różańcowy duszpasterz

Zachęcał, żeby w natłoku zajęć pracę przeżywać jak modlitwę. Gdy tylko miał chwilę czasu, brał różaniec do ręki i modlił się. Każdej siostrze, która przychodziła do Zgromadzenia, ofiarowywał różaniec. Modlitwę tę ukochał już od dzieciństwa. Mówił, że dobrze odmawiany różaniec przewyższa inne modlitwy, pobudza do miłości bliźniego, skłania do żalu za grzechy i w ten sposób prowadzi do świętości. Różaniec był dla niego najważniejszym elementem pobożności maryjnej. Często podejmował ten temat w swoich tekstach, temu miał również służyć miesięcznik „Kółko Różańcowe”.

Patriota i wierny sługa Kościoła

Ksiądz Ignacy Kłopotowski uczył miłości do Kościoła i Ojczyzny. Działając pod zaborem rosyjskim, przemycał artykuły mówiące o Polsce i jej bohaterach, za co często był karany. Gdy Polska odzyskała niepodległość, wzywał do chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. W jednym ze swoich pism napisał: „Każde dziecko przytulone, każde ludzkie istnienie od śmierci zachowane, każdy grosz dorzucony do pożytecznego dzieła  ̶  to wielka zasługa wobec Ojczyzny”.

Opiekun ubogich

Żył przede wszystkim dla innych. Był wrażliwy na potrzeby ludzi biednych, opuszczonych i chorych. Przygarniał dzieci z ulicy, nieustannie poszukiwał środków, by zapewnić dzieciom dach nad głową, leczenie i stałą opiekę; zaciągał w tym celu kredyty, urządzał kwesty i apelował o ofiary. Szczególną troską obejmował także kobiety, podkreślał ich rolę, wielkość posłannictwa oraz należny im szacunek, patrząc na nie w duchu Ewangelii przez pryzmat Maryi. Wiedząc, że miłość kobiety jest bardziej uczuciowa, delikatna i skłonna do bezinteresownych poświęceń, stawiał żony i matki na pierwszym miejscu w rodzinie pod względem tworzenia w niej więzów duchowych. Podkreślał, że matka jest niejako „kapłanką ogniska domowego”. To ona wyzwala wzajemną miłość wśród członków rodziny, kieruje ich serca ku Bogu, przekazuje wiarę, uczy modlitwy. Matka jest pierwszą osobą, która zaszczepia w dzieciach zasady chrześcijańskiego życia.

Apostoł słowa drukowanego

Ks. Kłopotowski wiedział, że powołaniem kapłana jest prowadzenie ludzi do zbawienia, i w tym celu sięgał po najnowocześniejsze  ̶  jak na jego czasy  ̶  środki przekazu. Inspiracją były dla niego wezwania papieży Leona XIII i Piusa X, aby przeciwstawiać złej prasie potęgę dobrej prasy. Uważał, że słowo drukowane jest przedłużeniem ambony i środkiem szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Często mawiał, że prasa katolicka pracuje jak misjonarz. Misję apostolstwa słowa drukowanego powierzył Zgromadzeniu Sióstr Loretanek, które do dziś wydają zainspirowane przez niego czasopisma: „Anioł Stróż”, „Różaniec” i prowadzą wydawnictwa.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]