Skip to content Skip to footer

Apostolstwo

Apostolstwo Dobroczynne

Pracę Sióstr w czynach podejmowanych względem potrzebujących nazywamy dziełami dobroczynnymi. Siostry współpracują z diecezjalnym i parafialnym duszpasterstwem charytatywnym Caritas. Wspierają rodziny rozbite, wielodzietne, zaniedbane moralnie, niezaradne finansowo. Udzielają im okresowej pomocy materialnej i żywnościowej, tj.…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Współcześnie wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano

Historia zaczyna się w 1965 r., kiedy do parafii w Pessano, w której proboszczem był don Angelo Albani, skierowany został don Massimo Astrua. Pracując jako kapelan w Instytucie im. Ks. Carlo Gnocchi w Pessano, dużo…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Drukarnia parafialna w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach poligraficznych. Wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek zaczęły funkcjonować od 2005 r. Dziś…

Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie

Siostry loretanki podjęły pracę na Ukrainie od 28 sierpnia 1992 r. Zaprosił je ks. Grzegorz Tomaszewski, który od roku 1991 prowadził duszpasterstwo w Bracławiu i okolicznych miejscowościach. Początkowo siostry zamieszkały u jednej z parafianek. Służyły…

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Loretanek w Warszawie na Bródnie realizuje powierzoną zgromadzeniu misję zleconą przez Założyciela, ks. Ignacego Kłopotowskiego, by siostry prowadziły placówki wychowawcze. Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Stołecznego…

O Domu Tanga w Tanzanii kilka słów

Rodzina TANGA, jak każda rodzina ma swojego ‘ojca’. Jest nim ks. Janusz Machota, misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, który zbudował dom TANGA, by pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom z albinizmem – dać im poczucie bezpieczeństwa, szansę…

Czasopisma katolickie wydawane przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek jako miesięczniki

MIESIĘCZNIK RÓŻANIEC Katolicki miesięcznik „Różaniec” to najstarsze pismo oficyny wydawniczej sióstr loretanek, założone w 1909 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego jako „Kółko Różańcowe”. Dziś pismo jest określane jako jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej, który…

Katechizacja dzieci i młodzieży

Realizowane w Zgromadzeniu apostolstwo nauczania i wychowania, jako bardzo trudny i odpowiedzialny obowiązek, wymaga gorliwego przygotowania i nieustannego dokształcania. Siostry starają się wprowadzać dzieci i młodzież w życie modlitwy osobistej, liturgicznej, a także ze…

Świetlica „Dom Ojca Ignacego” na warszawskiej Pradze-Północ

Tak jak chciał bł. Ks. Ignacy Kłopotowski, dla tych, którzy potrzebują pomocy. Przede wszystkim dla rodzin. Dla dzieci w wieku szkolnym miejsce, gdzie mogą: twórczo spędzić czas wolny, odkryć i rozwinąć swoje talenty, wzmocnić…

Siostry Loretanki na Ukrainie

Jedną z placówek na Wschodzie, w której posługują siostry loretanki, jest dom na Ukrainie, w miejscowości Bracław. Siostry z wielkim zaangażowaniem i oddaniem podjęły pracę wśród tamtejszej ludności. Prowadzą katechezy, chór parafialny, sprawują duchową opiekę…

Loretanki w Chicago w Centrali Radia Maryja

Zasadniczą misją sióstr loretanek w Chicago jest wspomaganie rozgłośni prowadzonej przez oo. redemptorystów. Centrala Radia Maryja łączy Toruń z Polonią, Polonię z Toruniem, a tym samym łączy Polonię z Polską. Nasze codzienne zadania oprócz…

Księgarnie loretańskie

Jedną z form apostolstwa słowem są prowadzone przez Zgromadzenie KSIĘGARNIE. Siostry rozprowadzają w nich zarówno pozycje książkowe, które ukazują się nakładem naszego Wydawnictwa , jak też książki innych wydawnictw. Oprócz tego można w nich nabyć:…

Dom Pomocy Społecznej

Charytatywne Dzieło Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego w Loretto k. Kamieńczyka nad Bugiem prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z siedzibą władz generalnych w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Dom jest…

Dzienny Opiekun Ignaś

W domu zakonnym w Krynicy Górskiej od kilku lat siostry prowadzą dzieło pod nazwą „Dzienny Opiekun Ignaś”. Ma ono charakter żłobka, gdzie są przyjmowane dzieci poniżej 3 roku życia, maksymalnie ośmioro. Pod czułą opieką przebywające…

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Prezentacja historii pracy wydawniczej i drukarskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz powołanej przez niego przed…

Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Loretanek

„Książka jest chlebem dla duszy. Niech siostry dzielą się tym chlebem z innymi”. - bł. ks. Ignacy Kłopotowski - Zgodnie z wolą bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego książka stanowi pierwsze narzędzie realizacji misji apostolskiej założonego przez niego…

Siostry w Soczi, Rosja

Misja Zgromadzenia Służba Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Rosji, na Kaukazie, rozpoczęła się w listopadzie 1992 r. Już miesiąc później siostry przywiozły figurę Matki Bożej Loretańskiej, która była zamówiona we włoskim Loreto przez Matkę Generalną…

Okno Życia

Okno Życia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Został otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale Zgromadzenia, ks. abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji…

Rodzina Loretańska

Myśl powołania duchowej wspólnoty świeckich przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej i Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej dojrzewała przez wiele lat. Potrzebę jej powstania dostrzegały kolejne zarządy Zgromadzenia. Również osoby świeckie zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem szukały możliwości…