Skip to content Skip to footer

Apostolstwo

Loretańska Grupa Myriam

Loretańska Grupa Myriam powstała przy parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim pod czułym okiem s. Anny Korman, loretanki. Posiada w swych szeregach 22 członków. Grupa ta została zawiązana w okresie adwentu 2022 r. A…

Apostolstwo Dobroczynne

Pracę Sióstr w czynach podejmowanych względem potrzebujących nazywamy dziełami dobroczynnymi. Siostry współpracują z diecezjalnym i parafialnym duszpasterstwem charytatywnym Caritas. Wspierają rodziny rozbite, wielodzietne, zaniedbane moralnie, niezaradne finansowo. Udzielają im okresowej pomocy materialnej i żywnościowej, tj.…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Współcześnie wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano

Historia zaczyna się w 1965 r., kiedy do parafii w Pessano, w której proboszczem był don Angelo Albani, skierowany został don Massimo Astrua. Pracując jako kapelan w Instytucie im. Ks. Carlo Gnocchi w Pessano, dużo…

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia

Drukarnia parafialna w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach poligraficznych. Wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek zaczęły funkcjonować od 2005 r. Dziś…

Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie

Siostry loretanki podjęły pracę na Ukrainie od 28 sierpnia 1992 r. Zaprosił je ks. Grzegorz Tomaszewski, który od roku 1991 prowadził duszpasterstwo w Bracławiu i okolicznych miejscowościach. Początkowo siostry zamieszkały u jednej z parafianek. Służyły…

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Loretanek w Warszawie na Bródnie realizuje powierzoną zgromadzeniu misję zleconą przez Założyciela, ks. Ignacego Kłopotowskiego, by siostry prowadziły placówki wychowawcze. Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Stołecznego…

O Domu Tanga w Tanzanii kilka słów

Rodzina TANGA, jak każda rodzina ma swojego ‘ojca’. Jest nim ks. Janusz Machota, misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, który zbudował dom TANGA, by pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom z albinizmem – dać im poczucie bezpieczeństwa, szansę…

Czasopisma katolickie wydawane przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek jako miesięczniki

MIESIĘCZNIK RÓŻANIEC Katolicki miesięcznik „Różaniec” to najstarsze pismo oficyny wydawniczej sióstr loretanek, założone w 1909 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego jako „Kółko Różańcowe”. Dziś pismo jest określane jako jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej, który…

Katechizacja dzieci i młodzieży

Realizowane w Zgromadzeniu apostolstwo nauczania i wychowania, jako bardzo trudny i odpowiedzialny obowiązek, wymaga gorliwego przygotowania i nieustannego dokształcania. Siostry starają się wprowadzać dzieci i młodzież w życie modlitwy osobistej, liturgicznej, a także ze…

Świetlica „Dom Ojca Ignacego” na warszawskiej Pradze-Północ

Tak jak chciał bł. Ks. Ignacy Kłopotowski, dla tych, którzy potrzebują pomocy. Przede wszystkim dla rodzin. Dla dzieci w wieku szkolnym miejsce, gdzie mogą: twórczo spędzić czas wolny, odkryć i rozwinąć swoje talenty, wzmocnić…

Siostry Loretanki na Ukrainie

Jedną z placówek na Wschodzie, w której posługują siostry loretanki, jest dom na Ukrainie, w miejscowości Bracław. Siostry z wielkim zaangażowaniem i oddaniem podjęły pracę wśród tamtejszej ludności. Prowadzą katechezy, chór parafialny, sprawują duchową opiekę…

Loretanki w Chicago w Centrali Radia Maryja

Zasadniczą misją sióstr loretanek w Chicago jest wspomaganie rozgłośni prowadzonej przez oo. redemptorystów. Centrala Radia Maryja łączy Toruń z Polonią, Polonię z Toruniem, a tym samym łączy Polonię z Polską. Nasze codzienne zadania oprócz…

Księgarnie loretańskie

Jedną z form apostolstwa słowem są prowadzone przez Zgromadzenie KSIĘGARNIE. Siostry rozprowadzają w nich zarówno pozycje książkowe, które ukazują się nakładem naszego Wydawnictwa , jak też książki innych wydawnictw. Oprócz tego można w nich nabyć:…

Dom Pomocy Społecznej

Charytatywne Dzieło Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego w Loretto k. Kamieńczyka nad Bugiem prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z siedzibą władz generalnych w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Dom jest…

Dzienny Opiekun Ignaś

W domu zakonnym w Krynicy Górskiej od kilku lat siostry prowadzą dzieło pod nazwą „Dzienny Opiekun Ignaś”. Ma ono charakter żłobka, gdzie są przyjmowane dzieci poniżej 3 roku życia, maksymalnie ośmioro. Pod czułą opieką przebywające…

Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Loretanek

„Książka jest chlebem dla duszy. Niech siostry dzielą się tym chlebem z innymi”. - bł. ks. Ignacy Kłopotowski - Zgodnie z wolą bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego książka stanowi pierwsze narzędzie realizacji misji apostolskiej założonego…

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Prezentacja historii pracy wydawniczej i drukarskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz powołanej przez niego przed…

Siostry w Soczi, Rosja

Misja Zgromadzenia Służba Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Rosji, na Kaukazie, rozpoczęła się w listopadzie 1992 r. Już miesiąc później siostry przywiozły figurę Matki Bożej Loretańskiej, która była zamówiona we włoskim Loreto przez Matkę Generalną…

Okno Życia

Okno Życia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18. Został otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale Zgromadzenia, ks. abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji…