Skip to content Skip to footer

9-letnia nowenna przed 100-leciem śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego 2023-2031

9-letnia nowenna przed 100-leciem śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego 2023-2031 fot. Mateusz Kuca

Kościół upamiętnia daty śmierci świętych, bowiem ich śmierć jest jednocześnie narodzinami dla nieba. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski odszedł 7 września 1931 r. do domu Ojca po koronę świętości, po nagrodę, na którą faktycznie zasłużył – jak wypowiedział to ks. Aleksander Fajęcki podczas homilii pogrzebowej. Wyrazem czci i miłości dla ks. Ignacego za jego świątobliwe życie był kilkugodzinny żałobny kondukt ulicami Warszawy z Pragi przez Wisłę na Cmentarz Powązkowski, któremu przewodniczył kard. Aleksander Kakowski oraz bp Antoni Szlagowski. Uroczyste było również przeniesienie jego ciała z Powązek do Loretto 27 września 1932 r. Od 9 grudnia 2000 r. jego doczesne szczątki spoczywają w sanktuarium w Loretto, a serce w Katedrze Warszawsko-Praskiej. 19 czerwca 2005 r. został beatyfikowany, wyniesiony do chwały ołtarzy.

Zbliżająca się 100. rocznica śmierci bł. ks. Ignacego motywuje Zgromadzenie Sióstr Loretanek, jego duchowe córki, do przyjrzenia się na nowo jego drodze do świętości i ukazania Polakom jego bogactwa duchowego, jak też wkładu w krzewienie wiary i niesienia pomocy ubogim. Jest też zachętą do wzmożenia modlitwy o dar jego kanonizacji. Niech bł. ks. Ignacy będzie dla nas wszystkich wzorem miłości do Boga i wypełnianiu Jego woli w codzienności oraz niezawodnym Orędownikiem u Boga.

TEMATY NA POSZCZEGÓLNE LATA NOWENNY:

 1. 2023/2024 – Miłośnik Eucharystii
 2. 2024/2025 – Oddany Kościołowi
 3. 2025/2026 – Ojciec najuboższych
 4. 2026/2027 – Apostoł mediów katolickich
 5. 2027/2028 – Czciciel Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej
 6. 2028/2029 – Wielki Syn Ojczyzny
 7. 2029/2030 – Człowiek zawierzenia
 8. 2030/2031 – Kapłan oddany Bogu i ludziom
 9. 2031/2032 – Orędownik nasz u Boga

CEL:

Lepsze poznanie i umocnienie osobistej przyjaźni z Ojcem Założycielem.

INTENCJE:

 • O pełnienie charyzmatu zgodnie z potrzebami czasu,
 • O dar kanonizacji Ojca Założyciela,
 • A za jego przyczyną o świętość życia każdej siostry loretanki.

Doroczny Dzień Rozpoczynający Kolejne Etapy Nowenny: 7 września

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]