Skip to content Skip to footer

Czasopisma katolickie wydawane przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek jako miesięczniki

Czasopisma katolickie wydawane przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek jako miesięczniki

MIESIĘCZNIK RÓŻANIEC

Katolicki miesięcznik „Różaniec” to najstarsze pismo oficyny wydawniczej sióstr loretanek, założone w 1909 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego jako „Kółko Różańcowe”. Dziś pismo jest określane jako jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej, który dociera także daleko poza krańce kraju, wszędzie tam, gdzie są Polacy pragnący pogłębić swoją formację religijną i maryjną.

Pismo formujące duchowość maryjną, wyrażającą się w kultywowaniu praktyki modlitwy różańcowej. Zawiera wpisane w aktualnie przeżywany okres życia Kościoła:

  • rozważania różańcowe proponowane do wszystkich tajemnic;
  • historie objawień fatimskich wprowadzające w podejmowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca;
  • fragmenty Ewangelii z komentarzami przygotowanymi na każdy dzień miesiąca;
  • świadectwa i wywiady z osobami żyjącymi na co dzień pobożnością różańcową – w duchu zawierzenia i apostolskiego działania,
  • programy spotkań grup różańcowych i róż różańcowych Żywego Różańca z proponowanymi konferencjami formacyjnymi oraz papieskimi intencjami Apostolstwa Modlitwy;
  • informacje o wydarzeniach z życia Kościoła i narodu oraz publicystykę społeczno-religijną.

Więcej informacji na stronie

MIESIĘCZNIK TAK RODZINIE

Katolickie pismo dedykowane rodzinom, wyróżniające się współczesną szatą graficzną. Prezentuje szerokie spektrum zagadnień z zakresu życia rodzinnego, w tym związanych z wychowaniem dzieci. Poza świadectwami i historiami ciekawych czy znanych postaci proponuje wiele praktycznych rad i wskazówek dotyczących małżeństwa i rodzicielstwa. Zawiera cenne inspiracje pozwalające odnaleźć entuzjazm, pasję, energię, które pozwalają budować swoją codzienność na „tak”: życiu, rodzinie, Bogu.

Więcej informacji na stronie

MIESIĘCZNIK ANIOŁ STRÓŻ

Pismo dla dzieci w wieku szkolnym. Pierwotnie założone przez ks. Ignacego Kłopotowskiego w 1912 r., wznowione przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w roku 2000. Stanowi ciekawą lekturę zarówno dla dziecka, jak również pomoc dla rodziców, czy katechetów. Proponuje materiały pogłębiające życie duchowe dziecka, ukazujące historię Polski i świata, kształtujące właściwe postawy i zachowania najmłodszego pokolenia. Zawiera informacje z terenów pracy misyjnej, krzyżówki, rebusy, komiksy i wiele ciekawych „kącików’ dla najmłodszych czytelników. Do każdego numeru dołączona jest płyta CD z audycjami dla dzieci oraz materiałami do pracy z dziećmi dla dorosłych.

Więcej informacji na stronie

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]