Skip to content Skip to footer

Droga do świętości

Droga do świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

OSOBISTA ŚWIĘTOŚĆ Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat głęboko był przejęty pragnieniem odpowiedzi na wezwanie Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie od dzieciństwa budziły i rozwijały w nim doświadczenie bliskości…

Kult bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Przekonanie o świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego było żywe od momentu śmierci kapłana i to zarówno wśród tych, którzy znali go osobiście, jak i wśród czytelników jego pism. Pogrzeb na warszawskich Powązkach był manifestacją czci wobec…

Cud i świadectwa łask

CUD ZA WSTAWIENNICTWEM KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO Spośród wielu świadectw łask otrzymanych od Boga za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało złożone udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej…

Sława świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat przejął się głęboko wezwaniem Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie sprawiło, że już w dzieciństwie zrodziło się w nim pragnienie widzenia Boga. …