Skip to content Skip to footer

Dzienny Opiekun Ignaś

Dzienny Opiekun Ignaś

W domu zakonnym w Krynicy Górskiej od kilku lat siostry prowadzą dzieło pod nazwą „Dzienny Opiekun Ignaś”.

Ma ono charakter żłobka, gdzie są przyjmowane dzieci poniżej 3 roku życia, maksymalnie ośmioro. Pod czułą opieką przebywające tu dzieci mają zaspokojone wszystkie swoje potrzeby. To miejsce bardzo przyjazne, pełne kolorów, ciepła domowego, dobroci i miłości siostrzanej i uśmiechu.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]