Skip to content Skip to footer

Nowa świątynia w Loretto

Nowa świątynia w Loretto

Po Roku Jubileuszowym 2000 nastąpił znaczny wzrost liczby pielgrzymów przybywających do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Rozwój kultu loretańskiego przyczynił się do tego, że ówczesny ordynariusz abp Sławoj Leszek Głódź wydał dekret, na podstawie którego jego następca ̶ abp Henryk Hoser SAC 7 września 2008 r. ukoronował cudowną figurę Matki Bożej Loretańskiej. Podczas uroczystości koronacyjnej kard. Józef Glemp, prymas Polski, zauważył, że w loretańskim sanktuarium od lat rozrasta się modlitwa i podkreślił potrzebę budowania w Loretto kościoła.

Fundatorzy

Po kilku latach dzięki Bożej Opatrzności pojawili się fundatorzy, którzy zaproponowali sfinansowanie tego niezwykłego przedsięwzięcia. W roku 2013, gdy w Kościele trwał Rok Wiary, a w diecezji warszawsko-praskiej peregrynacja kopii cudownej figury Matki Bożej Loretańskiej, w Loretto rozpoczęła się budowa świątyni.

Początek budowy

23 maja 2013 r. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej uzyskało urzędowe pozwolenie na budowę (tego dnia w Polsce po raz pierwszy obchodzone było święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana). 5 lipca 2013 r. w Loretto została odprawiona Msza Święta z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieła budowy świątyni. Eucharystii  ̶  z udziałem kapłanów z okolicznych parafii, fundatorów oraz ekipy budowlanej  ̶  w 122. rocznicę święceń kapłańskich bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia, przewodniczył ks. infułat Lucjan Święszkowski. Następnie symbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowano prace budowlane. Tego samego roku, 8 września, podczas dorocznej uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Loretańskiej, abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz warszawsko-praski, poświęcił plac i krzyż pod budowę nowego kościoła.

Wmurowanie kamienia węgielnego

7 kwietnia 2014 r. budowa świątyni rozpoczęła się na dobre, gdy zainstalowano ciężki sprzęt budowlany i rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty. W kolejnych miesiącach wylano ławy fundamentowe i zaczęto wznosić ściany kościoła oraz wieży. Budowa przebiegała bardzo sprawnie i szybko. Jeszcze tego samego roku, 7 września, miało miejsce pobłogosławienie i wmurowanie kamienia węgielnego. Dokonał tego abp Henryk Hoser SAC podczas Mszy Świętej odpustowej ku czci Loretańskiej Pani.

Pobłogosławienie świątyni

9 września 2018 r. odbyło się uroczyste pobłogosławienie nowej świątyni. Na akt pobłogosławienia składało się liturgiczne poświęcenie wiernych i ścian kościoła, specjalna modlitwa błogosławieństwa, a także okadzenie ołtarza i świątyni. Mszy Świętej i aktowi pobłogosławienia przewodniczył bp Romuald Kamiński  ̶  od 2017 r. ordynariusz warszawsko-praski. W kamiennym ołtarzu Ksiądz Biskup umieścił relikwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, dokonał także odsłonięcia pamiątkowych tablic dedykowanych fundatorom kościoła.

Stały porządek Mszy świętych

15 sierpnia 2019 r. z okazji jubileuszu 25-lecia ślubów zakonnych sióstr loretanek odprawiona została w loretańskim kościele Msza święta, która dała początek systematycznie  ̶  według ustalonego porządku  ̶  sprawowanym w świątyni Mszom świętym i nabożeństwom.

Szczegółowy porządek Mszy św. i nabożeństw znaleźć można na stronie sanktuarium www.loretto.pl

Poświęcenie

W sobotę, 31 lipca 2021 roku – na zakończenie roku jubileuszowego 100-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Loretanek – kościół w Loretto został poświęcony. Bp Romuald Kamiński oddał Bogu na własność kolejny dom modlitwy  ̶ wybudowany ku czci Matki Bożej Loretańskiej.

Uroczystość poświęcenia kościoła o godz. 10.00 zgromadziła zarówno czcicieli Pani Loretańskiej i Jej wiernego syna – bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, jak i darczyńców, fundatorów, ofiarodawców i tych, którzy przyczynili się do powstania tej pięknej świątyni. Licznie przybyli też kapłani związani ze Zgromadzeniem i Loretto.

Jak wygląda kościół?

Wygląd świątyni w Loretto inspirowany jest architekturą kościołów włoskich – takich jak kościoły w Asyżu: św. Franciszka i św. Klary, a także klasztor benedyktynów na Monte Cassino. Kościół zaprojektowano w układzie trzynawowej bazyliki z transeptem i prezbiterium. W części północnej nad kruchtą i częściowo nad nawami znajduje się chór z miejscem na organy. Obok frontu kościoła po stronie wschodniej zlokalizowano wolnostojącą wieżę dzwonnicy, która połączona jest z kościołem zabudowanym łącznikiem w poziomie chóru. Także po stronie wschodniej zaprojektowano wirydarz. Na ten wewnętrzny dziedziniec prowadzi przejście w cokole wieży dzwonnicy. Przestrzeń wirydarza jest ograniczona od strony wschodniej budynkiem plebanii i księgarni.

Budynek kościoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym, dzięki czemu bez przeszkód mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Przewidywana liczba osób mieszczących się w kościele wynosi maksymalnie 500, natomiast chór na antresoli pomieści 48 osób.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]