Skip to content Skip to footer

Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie

Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie

Siostry loretanki podjęły pracę na Ukrainie od 28 sierpnia 1992 r. Zaprosił je ks. Grzegorz Tomaszewski, który od roku 1991 prowadził duszpasterstwo w Bracławiu i okolicznych miejscowościach. Początkowo siostry zamieszkały u jednej z parafianek. Służyły ludziom, dawały świadectwo żywej wiary, katechizowały, prowadziły nabożeństwa paraliturgiczne w Bracławiu, Tulczynie Kopiejówce, Pieczarach, Niemirowie i w Annopolu. Wspierały ks. proboszcza zarówno w pracy duszpasterskiej, jak i w prowadzonych remontach odzyskiwanych kościołów.

Z czasem w Bracławiu postawiono budynek parafialny służący za plebanię, mieszkanie dla sióstr oraz za dom duszpasterski. Radością sióstr były nowe powołania z Ukrainy. W roku 1999 biskup Jan Olszański przekazał drukarnię diecezjalną w Kamieńcu Podolskim siostrom loretankom. Maszyny zostały przetransportowane do Bracławia i w miejscu domu duszpasterskiego powstała drukarnia.

Staraniem Zgromadzenia i przy dużej pomocy Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Rembertowa sukcesywnie wymieniano park maszynowy. Siostry drukują modlitewniki, śpiewniki, kalendarze liturgiczne, kolorowe pisemka dla dzieci, książki, dwumiesięcznik „Różaniec”. Ze względu na duży wniesiony wkład, Zgromadzenie dostało na wieczyste użytkowanie dom parafialny wraz z wydawnictwem i drukarnią. W roku 2017 siostry świętowały 25-lecie pracy na Ukrainie. Centralne uroczystości odbyły się 30 sierpnia 2017 r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Bracławiu.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]