Skip to content Skip to footer

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Uczestniczenie z wiarą we Mszy świętej (cz. I)

Nie można na Ofiarę Chrystusa – Kalwarię patrzeć tylko jako na historyczne wydarzenie, które się dokonało kiedyś w Jerozolimie. Ofiara Chrystusa uobecnia się na każdej Mszy świętej i na całym świecie TERAZ. U Boga nie…

Msza święta w życiu i nauczaniu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Życie duchowe bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego koncentrowało się wokół Eucharystii. Rozważał Eucharystię jako znak obecności Chrystusa, jako ofiarę i jako pokarm. Był przekonany, że Eucharystia zawiera w sobie niepojęty dar, zarówno dla indywidualnego wierzącego, jak…

Adoracja w życiu i nauczaniu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego (cz. II)

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, zachęcając nas do częstej adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, przekonuje, że adoracja nauczy nas nowego stylu życia i właściwych relacji z ludźmi. Uzasadnia to słowami: Pan Jezus w Eucharystii…

Adoracja w życiu i nauczaniu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego (cz. I)

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski Mszę świętą, Komunię świętą oraz nawiedzanie Najświętszego Sakramentu nazywał modlitwą sakramentalną. Był przekonany, że od częstotliwości i jakości uczestnictwa we Mszy świętej, częstotliwości przyjmowania Komunii świętej i czasu trwania na adoracji…

Pierwszy rok nowenny przed 100. rocznicą śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – MIŁOŚNIK EUCHARYSTII

Sobór Watykański II stawia Eucharystię w centrum życia chrześcijanina, nazywając Ją jego źródłem i szczytem. Nasz Błogosławiony Ojciec Założyciel, wierny syn Kościoła, wyprzedzając sobór, również stwierdził, iż „stanowi Ona centrum i ośrodek życia prawdziwie chrześcijańskiego”.…

9-letnia nowenna przed 100-leciem śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego 2023-2031

Kościół upamiętnia daty śmierci świętych, bowiem ich śmierć jest jednocześnie narodzinami dla nieba. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski odszedł 7 września 1931 r. do domu Ojca po koronę świętości, po nagrodę, na którą faktycznie zasłużył –…

Posłuchaj, co ci powiem o modlitwie

Wiesz dobrze, że Pan Jezus żyje wśród nas, że stale w kościele przebywa i że tam możesz Go zastać o każdej porze dnia i nocy prawdziwie i rzeczywiście obecnego pod postacią chleba na ołtarzu, przed…

Siostry o Ojcu

ZOBACZ RÓWNIEŻ bł. ks. Ignacy Kłopotowski Życie i Apostolstwo Kalendarium życia Księdza Ignacego Kłopotowskiego bł. ks. Ignacy Kłopotowski Życie i Apostolstwo Duchowa sylwetka ks. Kłopotowskiego bł. ks. Ignacy Kłopotowski Droga do Świętości Cud i świadectwa łask bł. ks.…

Na spotkanie z Bogiem i człowiekiem – śladami bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

ŚLAD WDZIĘCZNOŚCI Portret słowem malowany - wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego W dniu 5 lipca 1891 r. zostałem z łaski Bożej kapłanem. – „Cóż teraz będziesz robił?” – zapytał mój kolega i przyjaciel, ks. Franciszek Mazurek. „Będę…

Posłuchaj, co ci powiem o Ojczyźnie

Jakże być może dla nas obojętnym szczęście, spokój i wielkość Ojczyzny? To zapewnienie i gwarancja naszego osobistego szczęścia i spokoju. Nie tylko więc życzmy jak najlepiej Ojczyźnie, ale własną pracą i ofiarnością do spełnienia się…

Duchowa sylwetka ks. Kłopotowskiego

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski: czciciel Eucharystii, różańcowy duszpasterz, patriota i wierny sługa Kościoła, opiekun ubogich, apostoł słowa drukowanego. Czciciel Eucharystii Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski służył Bogu całym sobą  ̶  jako kapłan, ale też dziennikarz i opiekun ubogich.…

Życie i działalność

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski został wyniesiony do chwały ołtarzy 19 czerwca 2005 r. Żył w latach 1866-1931. Od dziecka wzrastał w atmosferze religijnej i patriotycznej. Kochał kapłaństwo i usiłował żarliwie głosić Chrystusa w posłudze duszpasterskiej,…

Kalendarium życia Księdza Ignacego Kłopotowskiego

20 VII 1866 – narodziny w Korzeniówce (obecnie woj. podlaskie). 22 VII 1866 – chrzest w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Drohiczynie. OKRES LUBELSKI 1877-1883 – nauka w Męskim Klasycznym Gimnazjum w Siedlcach.…

Droga do świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

OSOBISTA ŚWIĘTOŚĆ Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat głęboko był przejęty pragnieniem odpowiedzi na wezwanie Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie od dzieciństwa budziły i rozwijały w nim doświadczenie bliskości…

Kult bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Przekonanie o świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego było żywe od momentu śmierci kapłana i to zarówno wśród tych, którzy znali go osobiście, jak i wśród czytelników jego pism. Pogrzeb na warszawskich Powązkach był manifestacją czci wobec…

Cud i świadectwa łask

CUD ZA WSTAWIENNICTWEM KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO Spośród wielu świadectw łask otrzymanych od Boga za pośrednictwem ks. Ignacego Kłopotowskiego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało złożone udokumentowane świadectwo uzdrowienia ks. Antoniego Łatko z Szerokiej…

Sława świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski od najmłodszych lat przejął się głęboko wezwaniem Boga do uczestnictwa w Jego świętości. Łaska chrztu świętego, religijne wychowanie sprawiło, że już w dzieciństwie zrodziło się w nim pragnienie widzenia Boga. …

Modlitwa o dar kanonizacji bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Boże wszechmogący, jedyne źródło życia i świętości, Ty w błogosławionym Ignacym dałeś Kościołowi w Polsce gorliwego pasterza, który zawierzając się wstawiennictwu Maryi, całym swoim życiem świadczył o Chrystusie i niestrudzenie głosił Ewangelię słowem, drukiem i…

Modlitwy do bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

LITANIA DO BŁ. KS. IGANCEGO KŁOPOTOWSKIEGO Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta…

Nowenna do błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego

1 DZIEŃ PATRON UBOGICH „Biednych, którzy byli w Domu Zarobkowym i należeIi do niego, nie opuściłem i jeśli Pan Bóg pozwoli, nie opuszczę”. Błogosławiony Ignacy, ty pomagałeś biednym i ubogim, otaczałeś ich szczególną…