Skip to content Skip to footer

Modlitwa o dar kanonizacji bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Modlitwa o dar kanonizacji bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera

Boże wszechmogący, jedyne źródło życia i świętości, Ty w Błogosławionym Ignacym dałeś Kościołowi w Polsce gorliwego pasterza, który całym swoim życiem świadczył o Chrystusie i niestrudzenie głosił Ewangelię słowem, drukiem i pracą na rzecz najbiedniejszych. Spraw, aby został zaliczony do grona świętych Kościoła powszechnego, by wszyscy ochrzczeni odnajdywali w nim wzór postępowania drogą uczniów Chrystusa i dzięki jego wsparciu byli światłem świata i solą ziemi. Udziel nam przez jego wstawiennictwo łaski, o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego prosimy pisać na adres:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej: ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18; 03-717 Warszawa lub e-mail: loretankidg@loretanki.pl

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]