Skip to content Skip to footer

Rekolekcje Loretańskie

Rekolekcje Loretańskie

Rekolekcje loretańskie w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, w zacisznym leśnym zakątku 60 km od Warszawy to inicjatywa powstała w 2013 r. Jest to odpowiedź na duchowe potrzeby ludzi, którym Loretto daje szansę odejścia od zgiełku życia, wyciszenia się i wejścia w głębszą modlitwę i słuchanie słowa Bożego w liturgii i ciszy przyrody. A wszystko to pod wejrzeniem Tej, która najpełniej odpowiedziała na głos Boga swoim fiat – Matki Bożej Loretańskiej i Jej wiernego sługi bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Rekolekcje skierowane są do osób indywidualnych, małżonków i rodzin. Prowadzenia podjęły się siostry loretanki we współpracy z posługującymi w Loretto ojcami sercanami i osobami świeckimi.

Co miesiąc prowadzone są weekendowe sesje rekolekcyjne o różnej tematyce odpowiadające charyzmatowi i duchowości miejsca, jakim jest Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Ich cechą charakterystyczną jest akcent położony na słuchanie słowa Bożego i tworzenie ducha rodzinnego poprzez budowanie wspólnoty i towarzyszenie uczestnikom. Ponieważ Loretto ma służyć przede wszystkim rodzinie, corocznie prowadzone są w okresie wakacyjnym rekolekcje dla rodzin i sesje poświęcone relacjom małżeńskim.

W naszym loretańskim charyzmacie nie brakuje też rekolekcji powołaniowych i spotkań z dziewczętami, które próbują odkryć swoją drogę życia. Rekolekcje powołaniowe to czas wsłuchiwania się w głos Boga, aby poznać i zrozumieć Jego zaproszenie do pójścia konkretną drogą życia. Każdy otrzymuje jakieś powołanie. Od dobrej decyzji zależy dalszy bieg życia.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]