Skip to content Skip to footer

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek 001

Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

Prezentacja historii pracy wydawniczej i drukarskiej bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego oraz powołanej przez niego przed 90 laty Drukarni Loretańskiej, funkcjonującej dziś jako Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Misja skoncentrowana na ukazywaniu idei apostolatu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – wielkiego promotora pracy wydawniczo-drukarskiej w Polsce w pierwszym trzydziestoleciu XX w.

Świadectwo realizowanego od ponad 100 lat przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek zadania apostolskiego – ewangelizacji przez słowo drukowane oraz współczesną płaszczyzną dialogu, ukazującą udział sióstr loretanek w dorobku i rozwoju pracy ludzkiej oraz misji ewangelizacyjnej Kościoła w Polsce.

Siedziba w domu wydawniczym zgromadzenia w Warszawie Rembertowie.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]