Skip to content Skip to footer

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Charytatywne Dzieło Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego w Loretto k. Kamieńczyka nad Bugiem prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z siedzibą władz generalnych w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 18.

Dom jest przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku i somatycznie chorych – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362, art. 56, pkt. 1 i 2). Celem DPS-u jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych na poziomie obowiązującego standardu, określonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

Pensjonariusze domu otoczeni są stale troskliwą opieką sióstr loretanek i personelu świeckiego. Chorzy, tworząc jedną wielką rodzinę ze swoimi opiekunkami, spędzają tu trzeci etap swojego życia. By zaspokajać ich potrzeby duchowe, specjalnie dla nich odprawiana jest codziennie Msza Święta.

Oprócz potrzeb duchowych i leczenia farmakologicznego mieszkańcy domu dla poprawy kondycji biorą udział w zajęciach wspierających i podtrzymujących: rehabilitacji fizycznej, gimnastyce rąk i nóg, w malowaniu, klejeniu, rysowaniu, pisaniu i muzykoterapii.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]