Skip to content Skip to footer

Dla dziewcząt

Dla Dziewcząt

“….jeśli Jego głos rozpala moje serce, to dzieje się tak dlatego, że Bóg Ojciec umieścił w moim wnętrzu pragnienie miłości, prawdy, życia, piękna…” – papież Franciszek –

Siostry Loretanki zapraszają dziewczęta na: weekendowe rekolekcje i indywidualny pobyt w Loretto, aby:  poznać siebie, poznać Boga, poznać nowych przyjaciół, znaleźć drogę swojego życia.

Modlitwa za młodych

O Maryjo, przybywam do Twojego domu!
Jak dobrze jest wchodzić na wzgórze loretańskie
i odpoczywać w Twym mieszkaniu,
które tchnie pokojem;
dobrodziejstwem jest pozostawić zgiełk miast i ulic,
aby w samym sobie znaleźć miejsce
na rozmyślanie, modlitwę i adorację wraz z Tobą.

Cudownie jest wsłuchiwać się w Twoim domu
w głos Anioła, który przekazuje Nowinę,
w piękno Twojego tak i Oto jestem,
w harmonię Ewangelii i codziennego życia!
O Maryjo, powracam do Ciebie,
bo Ty jesteś moją Matką!
Tobie zawierzam cierpienia
tak wielu rodzin zagubionych,
tak wielu dzieci osieroconych przez żyjących rodziców,
tak wielu młodych, bogatych w nieużyteczne rzeczy,
ale ubogich w to, co istotne i konieczne.

Matko Zwiastowania,
przyciągaj ludzi młodych do domu
Twojego tak
i wprowadź ich na drogę czystej miłości,
aby młodość na nowo stała się
pięknym czasem prawdziwych powołań.
Amen

Kard. Angelo Comastri

PRZYJĘCIE DO ZGROMADZENIA

Dziewczęta, które są zainteresowane życiem zakonnym, zapraszamy do kontaktu z s. Darią Witkowicz; tel. 511 219 439, e-mail: rekolekcje@loretto.pl

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATKI ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO ZGROMADZENIA:

  • pisemna prośba o przyjęcie do Zgromadzenia,
  • życiorys własnoręcznie napisany,
  • kopia dowodu osobistego,
  • świadectwo chrztu i bierzmowania (aktualne),
  • zaświadczenie o stanie wolnym,
  • opinia od księdza proboszcza lub jego zastępcy,
  • świadectwo zdrowia,
  • świadectwo ukończenia szkoły i nauki religii,
  • pozwolenie rodziców, jeśli jest niepełnoletnia,
  • 3 fotografie.

FAQ

Zgromadzenie jest na prawach papieskich. Siostry loretanki są w sposób szczególny otwarte na wezwania Kościoła i prośby Ojca Świętego i każdego potrzebującego człowieka, stąd też nazwa pogotowie papieskie.

W Loretto koło Wyszkowa prowadzą rekolekcje tematyczne dla różnych grup wiekowych we współpracy z kapłanami i osobami kompetentnymi w danej dziedzinie.

Pierwotnie nawiązuje do włoskiej miejscowości Loreto, w której znajduje się Domek Loretański z cudowną figurą Czarnej Madonny z Dzieciątkiem Jezus. Jej odpowiednikiem jest polskie Loretto poświęcone zarówno Matce Bożej Loretańskiej, tak jak i całe zgromadzenie sióstr.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]