Skip to content Skip to footer

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce

Niemal 90-letnia tradycja
na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych

Powstanie
zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i wysoko cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego.

Współcześnie
wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt pozycji rocznie, łącząc doświadczenie i nowoczesne metody pracy drukarskiej.

Tematyka
w ofercie wydawniczej sióstr loretanek – książkach, akcydensach i czasopismach – dominuje formacja chrześcijańska i duchowość maryjna. Podejmowane są aktualne problemy moralno-społeczne dotyczące dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowi znakomitą pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele nurtujących współczesnego człowieka kwestii. Ważne miejsce zajmują miesięczniki, będące częścią bogatej spuścizny redaktorskiej Założyciela: dla dorosłych – „Różaniec”, dla rodziców – „Tak Rodzinie”, dla dzieci – „Anioł Stróż”.

Siedziba
Historyczna – wydawnictwa i drukarni – przez 63 lata mieściła się na warszawskiej Pradze.
Obecna – od 1993 r. – znajduje się w Warszawie Rembertowie.

Dyrektor
s. Stefania Korbuszewska CSL.
Zastępczyni – s. Andrzeja Biała CSL.

Praca i modlitwa
Na siostrach loretankach spoczywa niemal cały zakres zadań związanych z obsługą maszyn drukarskich i introligatorskich oraz komputerów. Część sióstr pracuje w redakcjach. Każda ich czynność zanurzona jest w modlitwie – zanim książki i czasopisma opuszczą drukarnię i trafią do rąk czytelników, wyposażone zostają w modlitwę i ofiarę sióstr.

Zapraszamy na stronę sklepu internetowego, tam można znaleźć dobrą książkę i czasopismo.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]