Skip to content Skip to footer

9-LETNIA NOWENNA

Msza święta w życiu i nauczaniu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Życie duchowe bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego koncentrowało się wokół Eucharystii. Rozważał Eucharystię jako znak obecności Chrystusa, jako ofiarę i jako pokarm. Był przekonany, że Eucharystia zawiera w sobie niepojęty dar, zarówno dla indywidualnego wierzącego, jak…

Adoracja w życiu i nauczaniu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego (cz. II)

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, zachęcając nas do częstej adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, przekonuje, że adoracja nauczy nas nowego stylu życia i właściwych relacji z ludźmi. Uzasadnia to słowami: Pan Jezus w Eucharystii…

Adoracja w życiu i nauczaniu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego (cz. I)

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski Mszę świętą, Komunię świętą oraz nawiedzanie Najświętszego Sakramentu nazywał modlitwą sakramentalną. Był przekonany, że od częstotliwości i jakości uczestnictwa we Mszy świętej, częstotliwości przyjmowania Komunii świętej i czasu trwania na adoracji…

Pierwszy rok nowenny przed 100. rocznicą śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – MIŁOŚNIK EUCHARYSTII

Sobór Watykański II stawia Eucharystię w centrum życia chrześcijanina, nazywając Ją jego źródłem i szczytem. Nasz Błogosławiony Ojciec Założyciel, wierny syn Kościoła, wyprzedzając sobór, również stwierdził, iż „stanowi Ona centrum i ośrodek życia prawdziwie chrześcijańskiego”.…

9-letnia nowenna przed 100-leciem śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego 2023-2031

Kościół upamiętnia daty śmierci świętych, bowiem ich śmierć jest jednocześnie narodzinami dla nieba. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski odszedł 7 września 1931 r. do domu Ojca po koronę świętości, po nagrodę, na którą faktycznie zasłużył –…
UDOSTĘPNIJ