Skip to content Skip to footer

Apostolstwo Dobroczynne

Apostolstwo Dobroczynne

Pracę Sióstr w czynach podejmowanych względem potrzebujących nazywamy dziełami dobroczynnymi. Siostry współpracują z diecezjalnym i parafialnym duszpasterstwem charytatywnym Caritas. Wspierają rodziny rozbite, wielodzietne, zaniedbane moralnie, niezaradne finansowo. Udzielają im okresowej pomocy materialnej i żywnościowej, tj. paczki świąteczne.

Odwiedzają też chorych, zwłaszcza z porażeniem mózgowym, zanoszą im posiłki, pomagają załatwić bieżące sprawy. Wydają gorące posiłki na furcie klasztornej według słów Założyciela: „Chciejcie zrobić to, co Pan Bóg zamierza zrobić przez was dla biednych.” Przez wspólną modlitwę, spotkania okolicznościowe, obecność w chwilach trudnych, dzielenie się pracą wydawniczą, prowadzą ludzi do odkrycia miłości Boga oraz miłości wzajemnej.

Apostolstwo Dobroczynne
Apostolstwo Dobroczynne
UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]