Skip to content Skip to footer

Życie i apostolstwo

Duchowa sylwetka ks. Kłopotowskiego

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski: czciciel Eucharystii, różańcowy duszpasterz, patriota i wierny sługa Kościoła, opiekun ubogich, apostoł słowa drukowanego. Czciciel Eucharystii Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski służył Bogu całym sobą  ̶  jako kapłan, ale też dziennikarz i opiekun ubogich.…

Życie i działalność

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski został wyniesiony do chwały ołtarzy 19 czerwca 2005 r. Żył w latach 1866-1931. Od dziecka wzrastał w atmosferze religijnej i patriotycznej. Kochał kapłaństwo i usiłował żarliwie głosić Chrystusa w posłudze duszpasterskiej,…

Kalendarium życia Księdza Ignacego Kłopotowskiego

20 VII 1866 – narodziny w Korzeniówce (obecnie woj. podlaskie). 22 VII 1866 – chrzest w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Drohiczynie. OKRES LUBELSKI 1877-1883 – nauka w Męskim Klasycznym Gimnazjum w Siedlcach.…