Skip to content Skip to footer

Media

Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce
Niemal 90-letnia tradycja na rynku wydawnictw katolickich jedno z najstarszych Powstanie zawdzięcza bł. ks. Ignacemu Kłopotowskiemu, założycielowi Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który…
Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano
Historia zaczyna się w 1965 r., kiedy do parafii w Pessano, w której proboszczem był don Angelo Albani, skierowany został don Massimo…
Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Baia Mare, Rumunia
Drukarnia parafialna w Baia Mare prowadzona była przez siostry loretanki od 1995 r. Początkowo w warunkach bardzo skromnych i na najprostszych maszynach…
Wydawnictwo i drukarnia w Bracławiu na Ukrainie
Siostry loretanki podjęły pracę na Ukrainie od 28 sierpnia 1992 r. Zaprosił je ks. Grzegorz Tomaszewski, który od roku 1991 prowadził duszpasterstwo…
Czasopisma katolickie wydawane przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek jako miesięczniki
MIESIĘCZNIK RÓŻANIEC Katolicki miesięcznik „Różaniec” to najstarsze pismo oficyny wydawniczej sióstr loretanek, założone w 1909 r. przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego jako „Kółko…
Księgarnie loretańskie
Jedną z form apostolstwa słowem są prowadzone przez Zgromadzenie KSIĘGARNIE. Siostry rozprowadzają w nich zarówno pozycje książkowe, które ukazują się nakładem naszego…
Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek
Powstało w trosce o ukazanie rozwoju pracy wydawniczej i zachowanie dorobku oraz historycznej spuścizny Zgromadzenia i Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Prezentacja historii…