Skip to content Skip to footer

Okno Życia

Okno Życia

Okno Życia znajduje się w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Warszawie przy ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18.

Został otwarte 25 marca 2009 r. przy współudziale Zgromadzenia, ks. abp. Henryka Hosera SAC, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz pary nowożeńców Ewy i Marcina, w znacznej części finansujących to przedsięwzięcie.

Wymowny symbol troski o życie, dla każdego przechodnia i dla każdej loretanki – przypomnienie, że: „Każde istnienie ludzkie od śmierci zachowane to zasługa wielka dla Ojczyzny” – zgodnie ze słowami bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Dotychczas pięcioro dzieci pozostawionych było w praskim Oknie Życia.

CO TO JEST OKNO ŻYCIA?

To specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może zostawić nowonarodzone dziecko, nie narażając jego lub siebie na niebezpieczeństwo, pozostając równocześnie anonimowa. Okno Życia zapewnia dyskrecję i bezpieczeństwo.

Zadaniem sióstr czuwających przy Oknie Życia jest zapewnienie ciepła i opieki pielęgnacyjnej w pierwszych chwilach pobytu dziecka w Oknie Życia, opieki lekarskiej w szpitalu, skąd dziecko jest kierowane do pogotowia rodzinnego. Równocześnie rozpoczyna się procedura adopcyjna. Jest to więc zapewnienie pozostawionemu przez matkę dziecku życia w rodzinie.

KOMU SŁUŻY OKNO ŻYCIA?

  • matce, która chciała dokonać aborcji – jako lepsza alternatywa
  • matce, której brakuje odwagi, aby po urodzeniu pozostawić „niechciane” dziecko w szpitalu – jako droga wyjścia
  • kobiecie, dla której ciąża nie wydaje się błogosławieństwem, lecz dramatem, która nie akceptuje swego stanu, ale nie chce zabijać poczętego w niej nowego życia – jako rozwiązanie jej trudnej sytuacji
  • kobiecie doświadczającej napiętnowania społecznego z powodu poczętego w niej dziecka, zderzającej się z brakiem akceptacji jej macierzyństwa w najbliższym środowisku zmuszającego do porzucenia dziecka
  • dziecku, dla którego miejsce to staje się bezpieczną przystanią ochraniającą jego życie po przyjściu na świat

OKNO ŻYCIA JEST

  • miejscem ochrony życia dla dziecka narodzonego poza szpitalem, z ciąży ukrywanej
  • przypomnieniem ludzkich praw
  • znakiem troski o życie każdego człowieka, zwłaszcza bezbronnego
  • wyrazem godności i świętości ludzkiego życia
  • wołaniem o miłość rodzicielską

Chcąc pomóc dziecku  i otrzymać pomoc prawną, psychologiczną oraz rzeczową  można skontaktować się z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym

Katolicki Ośrodek Adopcyjnym
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel.: 22 618 92 45
www.adopcja.org

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]