Skip to content Skip to footer

Kult bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Kult Błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego

Przekonanie o świętości ks. Ignacego Kłopotowskiego było żywe od momentu śmierci kapłana i to zarówno wśród tych, którzy znali go osobiście, jak i wśród czytelników jego pism. Pogrzeb na warszawskich Powązkach był manifestacją czci wobec zmarłego. Kolejną okazją do podkreślenia świętości jego życia i heroiczności cnót był drugi pogrzeb – przeniesienie ciała do Loretto.

W Zgromadzeniu Sióstr Loretanek obchodzono uroczyście wszelkie rocznice związane z Założycielem. Wielokrotnie sprawowane były Eucharystie z prośbą o dar beatyfikacji, także na cmentarzu, przy jego grobowcu. Podczas jubileuszy 50-lecia czy 75-lecia Zgromadzenia podkreślano świętość Założyciela, jego kreatywność na polu duszpasterskim. Coraz częściej w formacji loretanek sięgano do tekstów ks. Ignacego. Pielgrzymi przybywający na odpust do Loretto nawiedzali cmentarz i grobowiec Fundatora tego miejsca.

BEATYFIKACJA

9 grudnia 2000 r. nastąpiło przeniesienie ciała ks. Ignacego z cmentarza do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Obecność jego doczesnych szczątków w sanktuarium ułatwiła wiernym duchowy kontakt ze Sługą Bożym. Dar beatyfikacji 19.06.2005 r. pozwolił na oficjalny kult ks. Ignacego. Jego serce spoczęło w katedrze warszawsko-praskiej, zaś relikwie bardzo szybko trafiły na wszystkie kontynenty świata, choć najwięcej z nich znajduje się w kościołach w Polsce.

W ostatnich latach uroczyście wprowadzono relikwie bł. Ignacego do następujących kościołów: Najświętszej Maryi Pannie Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu (5.05.2018), „amerykańskiej Częstochowy” w Doylestown, (lipiec 2019), Ofiarowania Pańskiego w Warszawie-Natolinie (10.11.2019), Podwyższenia Krzyża w Dąbrówce (7.03.2021), Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (9.05.2021), Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie (12.12.2021), Wszystkich Świętych w Brzezinach k. Kielc (16.01.2022).

PATRON WIELU

Błogosławiony Ignacy stał się patronem nowo wybudowanego kościoła w Otwocku, ulicy na warszawskiej Pradze oraz w Lublinie. Został również patronem Domu Opieki dla dorosłych w Loretto, świetlicy środowiskowej dla dzieci Pragi pod nazwą „Dom Ojca Ignacego” oraz szkoły podstawowej w Miłkowicach Maćkach.

Patronuje Radiu Warszawa oraz Fundacji własnego imienia. Jego twórcze i święte życie opiewają liczne artykuły, które ukazują się w „Naszym Dzienniku”, tygodnikach: „Idziemy”, „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Echo Katolickie” i innych orazmiesięczniku „Różaniec”. Zgromadzenie Sióstr Loretanek otrzymuje wiele listów ze świadectwami doznanych za pośrednictwem ks. Ignacego łask.

ROZPRAWY, KSIĄŻKI, LISTY, INSCENIZACJE

Na temat życia bł. Ignacego Kłopotowskiego powstają prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Ukazało się kilkanaście książek o nim i jego duchowości. Są to między innymi:

4 kroki na drodze wiary z bł. ks. I. Kłopotowskim oraz Wiele czyni, kto wiele kocha w opracowaniu s. Klary Bieleckiej CSL,

Posłuchaj, co ci powiem o szczęściu, Posłuchaj, co ci powiem o Ojczyźnie, Posłuchaj, co ci powiem o modlitwie oraz Posłuchaj, co ci powiem o spowiedzi w opracowaniu s. Bogumiły Kaczorek CSL,

Tylko przed miłością otwiera się niebo autorstwa Czesława Ryszki czy Bez wytchnienia. Powieść o bł. ks. I. Kłopotowskim autorstwa Doroty Krawczyk.

Do przykładu bł. Ignacego odwołuje się wiele listów pasterskich biskupów, homilii, referatów, prelekcji czy sympozjów. Jego życie inspiruje do powstawania rozmaitych inscenizacji i akademii, poezji i piosenek. Jego wybrane myśli widnieją w kalendarzach.

Przy katedrze św. Floriana, gdzie pracował przez ostatnich 12 lat życia, odbywają się festyny których nasz Błogosławiony jest patronem.

WITRAŻE

Na uwagę zasługują witraże poświęcone Błogosławionemu Ignacemu, które znajdują się w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie na Pradze, w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku, w kościele św. Stanisława Kostki w Pile, w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Urlach, w kaplicy w Domu Księży Emerytów w Lublinie oraz w kaplicy w Domu Księży Emerytów w Drohiczynie.

POMNIKI, OBRAZY I MUZEA

W Loretto w 2011 r. odbyło się poświęcenie pomnika Błogosławionego, a dwa lata później w Rembertowie poświęcenie jego figury w kaplicy jego imienia. Tuż po beatyfikacji została umieszczona tablica dedykowana Błogosławionemu w kościele Ojców Dominikanów w Lublinie, a w 2021 r. poświęcono tablicę w klasztorze Ojców Kapucynów w Nowym Mieście. W Loretto stoją tablice – Ślady Błogosławionego, a w konkatedrze w Warszawie na Kamionku widnieje jego duży obraz.

Wyrazem pamięci i czci dla bł. ks. Ignacego są także muzea: Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie i Diecezjalne Muzeum w Drohiczynie.

PIELGRZYMKA

W 150 rocznicę urodzin bł. ks. Ignacego i 125 rocznicę jego święceń – w roku 2016 została zorganizowana pierwsza piesza pielgrzymka z Drohiczyna do Loretto pod hasłem Od chrzcielnicy do grobowca. Od tego czasu odbywa się ona co roku we wrześniu.

7 września przypada liturgiczne wspomnienie bł. Ignacego Kłopotowskiego.

KU KANONIZACJI

Systematyczne comiesięczne Eucharystie z prośbą o dar kanonizacji bł. Ignacego sprawowane są w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze (ostatnia niedziela miesiąca o godz. 18.00), w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie (III niedziela miesiąca o godz. 18.00) oraz w Loretto (II niedziela miesiąca o godz. 16.00).

W pierwszy czwartek każdego miesiąca w nowym kościele w Loretto sprawowane są Msze Święte zbiorowe o wstawiennictwo Błogosławionego, transmitowane przez internetową telewizję SalveNet. Uczestniczący w Eucharystii bezpośrednio czy w formie online poznają życie, duchowość i działalność apostolską bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]