Skip to content Skip to footer

Loretanki w Chicago w Centrali Radia Maryja

Loretanki w Chicago w Centrali Radia Maryja

Zasadniczą misją sióstr loretanek w Chicago jest wspomaganie rozgłośni prowadzonej przez oo. redemptorystów. Centrala Radia Maryja łączy Toruń z Polonią, Polonię z Toruniem, a tym samym łączy Polonię z Polską.

Nasze codzienne zadania oprócz obowiązków zakonnych i domowych to:

– odbieranie telefonów i udzielanie informacji tutejszej Polonii na temat Radia Maryja i Telewizji TRWAM,
– prowadzenie korespondencji z ofiarodawcami,
– rozprowadzanie wartościowych książek i czasopism.

Przez cały rok Siostry razem z lokalnym dyrektorem Radia Maryja, ojcem Zbigniewem Pieńkosem, zapraszane są do okolicznych parafii na wspólną Eucharystię, po której opowiadają o dziele Radia Maryja i promują lekturę katolickich książek. Polonijna społeczność słuchaczy Radia Maryja bardzo ceni obecność sióstr w Chicago. Rodacy często szukają u nich porady i wsparcia.

Znajomość dwóch kultur polskiej i amerykańskiej – ułatwia kontakt zarówno ze starszym pokoleniem słuchaczy Radia Maryja, jak i z młodszym pokoleniem ich dzieci i wnucząt, które w większości urodziły się już w Stanach Zjednoczonych.

Loretanki ogarniają wszystkich słuchaczy, widzów, czytelników i ofiarodawców codzienną modlitwą.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]