Skip to content Skip to footer

Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej

Nowenna do Matki Bożej Loretańskiej

Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, Córko Ojca Przedwiecznego, dziewicza Matko Słowa Bożego i najczystsza Oblubienico Ducha Świętego. Cześć Ci oddaję, o Ty, wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie (…)

DZIEŃ I

Bądź pozdrowiona, najświętsza i najchwalebniejsza Panno Maryjo, Córko Ojca Przedwiecznego, dziewicza Matko Słowa Bożego i najczystsza Oblubienico Ducha Świętego. Cześć Ci oddaję, o Ty, wywyższona nad wszystkich aniołów i świętych w niebie. Poświęcam Ci duszę moją ze wszystkimi władzami, ciało moje ze wszystkimi zmysłami i serce moje ze wszystkimi uczuciami, prosząc, byś mi wyjednała u Trójcy Przenajświętszej wszystkie środki potrzebne do mego uświęcenia.

P. W poczęciu swoim, Panno Maryjo, niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Boże, który przez Ducha Świętego udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie wszelkiego błogosławieństwa, napełniłeś Ją swoją łaską i zapaliłeś najczystszą miłością, racz także w naszych sercach rozlać przez tegoż Ducha Świętego tak szczerą i silną miłość, by nas żadne stworzenie nie mogło oddalić od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ II

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico. Twoje upragnione od wieków narodzenie w domku nazaretańskim rozjaśniło ziemię nową światłością i napełniło nadzieją serca ludzkie. Uproś nam prawdziwą świętość życia, a wyniszcz w nas wszystko, co by mogło się Tobie nie podobać. Zlituj się nad nami, bo miłosierdzie rosło z Tobą od niemowlęctwa Twojego.

P. Narodzenie Twoje, Bogarodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu.
W. Albowiem przez Ciebie wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, udziel sługom swoim daru niebieskiej łaski, jak bowiem narodzenie Najświętszej Dziewicy Maryi stało się dla nas początkiem zbawienia, tak teraz za Jej przyczyną niech pomnaża się w nas pokój i miłość Boża. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ III

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Przewodniczko dziewic, która poświęcając się od najmłodszych lat Bogu, złożyłaś ślub dziewiczej czystości. Ty jesteś najdoskonalszym wzorem skromności i niewinności. Uproś nam prawdziwą czystość duszy i ciała, byśmy jedynie w Bogu szukali prawdziwych radości i w Nim wszystko i wszystkich miłowali.

P. Cała piękna jesteś, o Maryjo.
W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w przeczystym Sercu Najświętszej Maryi Panny, Twojej Rodzicielki, odzwierciedliłeś tajemnice swego życia i w nim pozostawiłeś nam najwyższy wzór wszystkich cnót, spraw, prosimy, abyśmy, usiłując Ją naśladować, czcili, miłowali i wysławiali w Niej Twoje dobrodziejstwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ IV

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, którą w domu nazaretańskim pozdrowił ze czcią Anioł Gabriel, zwiastując Ci wielkie tajemnice Bożego zmiłowania. Jakąż radością wezbrało Twoje serce, kiedy Słowo odwieczne w Tobie ciałem się stało! Z najgłębszą czcią wysławiamy Cię, Maryjo, jako prawdziwą Matkę naszego Boga. Pomnażaj w nas to pragnienie, byśmy Cię zawsze czcili i miłowali jako Matkę Boga i Matkę naszą.

P. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna.
W. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

Módlmy się: Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim w łonie Najświętszej Maryi Panny Słowo Twoje ciałem się stało, pokornie Cię błagamy, spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Tej, w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ V

Bądź pozdrowiona, Maryjo Dziewico, która za natchnieniem Ducha Świętego opuściłaś dom nazaretański i nawiedziłaś św. Elżbietę, a swoim nawiedzeniem przyniosłaś łaskę uświęcenia dla jej dziecka. Nawiedź nas, Panno najłaskawsza, wraz z Synem swoim, byśmy otrzymali od Niego hojne błogosławieństwo i wierniej Jemu i Tobie służyli.

P. Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo.
W. Ten, którego świat cały ogarnąć nie zdoła, stawszy się człowiekiem, zamknął się w Twym dziewiczym łonie.

Módlmy się: Prosimy Cię, wszechmogący Boże, jak udzieliłeś Najświętszej Maryi Pannie daru Bożego macierzyństwa, tak przez Jej zasługi z nawiedzenia św. Elżbiety udziel nam daru pokoju i miłości bliźniego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

DZIEŃ VI

Bądź pozdrowiona, Dziewico i Matko, która przed narodzeniem Bożego Syna zmuszona byłaś opuścić ubogi, lecz przytulny domek nazaretański i w stajni betlejemskiej szukać dla Niego schronienia, kieruj naszymi uczuciami, byśmy z miłości do Twego Syna i Ciebie umieli chętnie znosić wszelkie braki i niewygody oraz pamiętać, że nie mamy tutaj trwałego mieszkania, ale pragnąć i dążyć do przybytków niebieskich.

P. Po porodzeniu Boga-Człowieka Dziewicą pozostałaś.
W. Boża Rodzicielko, przyczyń się za nami.

Módlmy się: Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VII

Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Dziewico i Matko, która w podróży z Jerozolimy do Nazaretu bez żadnej swojej winy zgubiłaś Jezusa, a następnie szukałaś Go w trwodze i z bólem serca. Uproś nam, Matko bolejąca, tę łaskę, byśmy nigdy nie utracili Jezusa, otrząśnij nas z wszelkiej gnuśności, byśmy we wszystkim gorliwie szukali Jego upodobania.

P. Przyszedł do Nazaretu i był im poddany.
W. A Matka Jego wszystkie te słowa zachowywała w sercu swoim. Jezus zaś wzrastał w mądrości i latach, i w łasce u Boga i u ludzi.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w Nazarecie byłeś poddany Najświętszej Matce swojej i św. Józefowi i uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, aby i nasza rodzina potrafiła naśladować Ciebie i wiernie Ci służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ VIII

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Dziewico i Matko, która, opuściwszy dom w Nazarecie, poszłaś za Jezusem, kiedy głosił ludziom Ewangelię zbawienia. Jego słowa rozważałaś pobożnie w sercu swoim. Naucz i mnie iść wiernie za Twym Synem. Niech przykład Jego życia mam zawsze przed oczyma. Ty sama racz nam zawsze towarzyszyć w pracach naszych, byśmy umieli innych nauczać, pocieszać chorych i smutnych, a wszystkich zbliżać do Boga.

P. Maryjo, Matko pięknej miłości i bogomyślności.
W. W Tobie wszelka nadzieja życia i cnoty.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś Rodzicielkę swoją dał za Matkę, aby nieustannie nas wspierała, spraw, prosimy, abyśmy wzywając we wszystkich potrzebach Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na wieczne uczestnictwo w owocach Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

DZIEŃ IX

Bądź pozdrowiona, o Maryjo, Dziewico i Matko najboleśniejsza, która w sercu swoim głęboko odczułaś wszystkie cierpienia Jezusa, której duszę przeszył miecz boleści, gdy stałaś pod krzyżem i gdy Jego martwe ciało przyjęłaś na swe ręce. Spraw to, Matko Bolesna, byśmy opłakiwali nasze grzechy; one to napełniły serce Twe boleścią. Spraw, by Twoja boleść i rany Twego Syna wzruszyły zimne serca nasze i pobudziły nas do szczerej miłości. Niech już nie żyjemy dla siebie, ale dla Ciebie, Matko, i Syna Twojego, Jezusa.

P. Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niech serce moje pała.
W. By radością mą się stała miłość, którą – Chrystus Bóg.

Módlmy się: Spraw to, Panie Jezu Chryste, Zbawicielu drogi, byśmy Rodzicielkę Twoją, która z Tobą pod krzyżem wiernie współcierpiała, pobożnie czcili i serdecznie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]