Skip to content Skip to footer

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano

Wydawnictwo Sióstr Loretanek Mimep-Docete w Pessano

Historia
zaczyna się w 1965 r., kiedy do parafii w Pessano, w której proboszczem był don Angelo Albani, skierowany został don Massimo Astrua. Pracując jako kapelan w Instytucie im. Ks. Carlo Gnocchi w Pessano, dużo czasu poświęca ludziom chorym i starszym, sierotom, a przede wszystkim niepełnosprawnej młodzieży przebywającej pod opieką Instytutu.

Idea
powstania wydawnictwa zrodziła się z dzielonej przez obu kapłanów pasji głoszenia Ewangelii słowem drukowanym, połączonej z ich wspólną troską o dobrą przyszłość niepełnosprawnej młodzieży.

Loretanki
przybywają do Pessano do pomocy w wydawnictwie w 1980 r. Jest to owoc spotkania na audiencji prywatnej u Jana Pawła II. Z jego błogosławieństwem dwie siostry rozpoczynają współpracę z księżmi.

Siedziba
początkowo wystarczyły pomieszczenia przyparafialne. Z czasem trzeba było pomyśleć o wybudowaniu nowego domu mieszkalno-wydawniczego dla sióstr. Inwestycja została zrealizowana w 1988 r. Grono sióstr także się powiększało.

Rozwój
Wraz z  ks. Massimo, pasjonatem zaprzęgnięcia nowych technik wydawniczych do ewangelizacji, siostry uczyły się po kolei coraz nowych działów: pracy na komputerze, skanowania i opracowywania zdjęć, nowych programów, przygotowywania wideokaset, potem realizacji filmów, także obsługi nowych maszyn drukarskich i introligatorskich. Ciągle też doskonaliły swoje umiejętności językowe.

Dusza Wydawnictwa Mimep-Docete
to niewątpliwie Ks. Massimo, który pisał teksty, koordynował pracę w przyjmowaniu publikacji z zewnątrz, wytyczał nowe ciekawe kierunki rozwoju wydawnictwa. Był ojcem dla sióstr, wspierając je w trudnych chwilach, podnosząc na duchu, doradzając w życiu duchowym. Ks. Angelo pozostawał zawsze przyjacielem-konsultatorem ks. Massimo w wielu ciekawych pomysłach wydawniczych.

Zapraszamy na stronę internetową w języku włoskim i media społecznościowe, na których wydawnictwo jest obecne

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]