Skip to content Skip to footer

Loretańskie Centrum Rodziny

Loretańskie Centrum Rodziny

Fundamentalnym wątkiem w pobożności loretańskiej jest Święta Rodzina. Loretańskie sanktuarium, przypominając ukryte życie Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, ożywia poczucie świętości rodziny i przywołuje konkretne aspekty życia rodzinnego, takie jak: wierność, troska i szacunek dla życia, wychowanie dzieci, godność pracy ludzkiej, ubóstwo i cierpienie oraz modlitwa. Chrześcijańskie rodziny mogą codzienne sprawy i życiowe problemy odnaleźć w loretańskim sanktuarium Świętego Domu – pierwszego i wzorcowego Kościoła domowego w dziejach świata.

Zgromadzenie Sióstr Loretanek podejmuje w Loretto różnorodne działania służące rodzinie. Należą do nich: prowadzenie DPS-u „Charytatywne Dzieło Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego”, utworzenie i animowanie Rodziny Loretańskiej, organizowanie rekolekcji i dni skupienia (między innymi w Domu Pielgrzyma „Benedykt” odbywają się rekolekcje), przyjmowanie pielgrzymek dzieci i młodzieży, przyjmowanie osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, prowadzenie kursów przedmałżeńskich. Działaniom towarzyszy modlitwa: rozwija się  ̶  zainicjowana latem 2021 r.  ̶  wspólnota Żywego Różańca, regularnie odbywają się nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, w ramach pierwszych czwartków miesiąca odprawiane są Msze Święte za przyczyną błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, po których odbywa się procesja z relikwiami i udzielane jest specjalne błogosławieństwo.

Podejmowane działania skierowane na budowanie i umacnianie relacji z najbliższymi zostały określone nazwą: Loretańskie Centrum Rodziny Domus Sancta.

Więcej informacji na temat bieżących inicjatyw podejmowanych w ramach Loretańskiego Centrum Rodziny Domus Sancta można znaleźć na stronie www.loretto.pl

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]