Skip to content Skip to footer

Projekty i współpraca

unnamed

Przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa budynku na działalność społeczno – kulturalną w Loretto w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej – fundamenty

Koszt całkowity: 340 000 PLN
Dotacja: 272 000 PLN

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedsięwzięcie pod nazwą: Termomodernizacja 4 budynków przeznaczonych do kultu religijnego należących do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Loretto gm. Wyszków.

Koszt całkowity: 2 130 133 PLN
Dotacja: 2 060 330 PLN

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie: Zakup wyposażenia do budynku wieży związany z udostępnieniem ekspozycji stałej “Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w 2018 roku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację systemu zaopatrzenia w ciepło dwóch budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie pożyczki w kwocie 717 541,47

Termomodernizacja budynku kuchni ze stołówką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej wraz z modernizacją instalacji wentylacji mechanicznej w Loretto k. Wyszkowa dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 762 362,00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]