Skip to content Skip to footer

XVII Niedziela Zwykła

XVII Niedziela Zwykła

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę (Mt 13, 44).

Skarbem ukrytym w roli i drogocenną perłą jest dla mnie Twoja miłość Panie Jezu – „najpiękniejszy z synów ludzkich” (Ps 45, 3). Dziękuje za łaskę i decyzję poświecenia wszystkiego dla zdobycia tego skarbu i perły, którą jest „szczególna komunia miłości z Tobą” (VC 15). Spraw Panie, byśmy wszyscy znaleźli się w sieci Twojej miłości, by żaden człowiek nie podeptał łaski zbawienia i nie musiał być odrzucony, gdy przyjdziesz na końcu świata.

s. M. Magdalena CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]