Skip to content Skip to footer

XVI Niedziela Zwykła

XVI Niedziela Zwykła

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł (Mt 13, 24-25).

Dziś Pan Jezus przedstawia nam trzy przypowieści o Królestwie niebieskim, ale my zatrzymajmy się nad jedną z nich – o chwaście i pszenicy. Czytamy w niej, że człowiek posiał dobre nasienie, a nieprzyjaciel podstępnie w pszenicę posiał chwast. Zarówno zboże, jak i chwast otrzymują jednakowe warunki do wzrostu. Posiane są na tej samej glebie, korzystają z tej samej wody i słońca. Istotne jest jednak to, jaki w przyszłości wydadzą plon i jak zostaną potraktowane przez gospodarza tej roli. Podobnie jest z nami. Każdy człowiek – dobry, jak i zły – otrzymuje równe szanse, aby wzrastać w wierze i miłości. Chrystus nikogo nie odrzuca. Wręcz przeciwnie – zachęca do naśladowania Go i przestrzegania Jego nauki oraz daje ku temu swoją łaskę. Dopiero czas żniw okaże się czasem oceny i rozliczenia życia. Owa przypowieść powinna zachęcać każdego z nas do czuwania nad sobą i refleksji nad kształtem swojego życia, podejmowanych decyzji i wyborów. Bóg pełen miłości i miłosierdzia daje nam jeszcze czas na nawrócenie i poprawę. Róbmy zatem wszystko, by świadomie, w postawie głębokiej wiary, czynić Go Panem naszego życia. Odrzućmy strach przed karą i potępieniem, a skupmy się bardziej na tym, by kochać Boga i człowieka. A Chrystus na pewno kiedyś doceni nasze słabe ludzkie wysiłki i da nam udział w swoim Królestwie.

s. M. Daniela CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]