Skip to content Skip to footer

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (…) Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 21-23).

Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi. Jezus przychodzi pomimo mego zaciśniętego serca, pomimo lęku i wstydu przed opinią innych, pomimo mej niechęci i oporu, by podjąć wymagania, które chce mi postawić. Pomimo małości mego człowieczeństwa i ducha, chce mnie wprowadzić w centrum swojej misji, która ma swe źródło w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Mój udział w tych tajemnicach ma być rzeczywisty, bo w mocy Jego Ducha. Słabość mego serca pozostaje, ale jest Duch Święty. Jezu, tchnij we mnie swego Ducha.

s. M. Daria CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]