Skip to content Skip to footer

Wprowadzenie relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Maćkach

Wprowadzenie relikwii bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Maćkach

Kościół pw św. Rocha w Miłkowicach Maćkach (diecezja Drohiczyńska) to dawny filialny kościół w parafii drohiczyńskiej, do którego uczęszczał Ignacy Kłopotowski urodzony w Korzeniówce Małej w 1866 r. To tu dnia 21 maja 2023 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii tegoż błogosławionego – ks. Ignacego Kłopotowskiego.

O uzyskanie tych relikwii zwrócił się do Zgromadzenia Sióstr Loretanek, duchowych córek ks. Ignacego – ks. kan. Grzegorz Terpiłowski, proboszcz, którego pragnieniem jest, by w parafii trwał żywy kult błogosławionego, pochodzącego z tych ziem, i za którego wstawiennictwem można wypraszać wiele łask.

KAPŁAN PODLASKI WRACA DO SWOICH

W uroczystości przekazania relikwii pierwszego stopnia uczestniczyła matka generalna Brygida Olędzka wraz z s. ekonomką Zuzanną Chomką oraz kilka innych sióstr zgromadzenia. Główna uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.30 procesją od strony plebanii, w której m.in. matkę Brygida niosła w nowo przygotowanym relikwiarzu relikwie błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego. Celebracji tej towarzyszył również poczet sztandarowy wraz z uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach-Jankach, a także przybyli na uroczystość kapłani oraz ministranci i wierni parafii oraz goście.

Po umieszczeniu relikwiarza w stosownym miejscu w kościele i uroczystym pobłogosławieniu oraz pokropieniu wodą święconą nastąpiło krótkie przywitanie wszystkich przybyłych. Następnie głos zabrała s. Klara Bielecka CSL, która przybliżyła zebranym postać bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i jego drogę do świętości. Po czym rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. dziekana dekanatu drohiczyńskiego Wiesława Niemyjskiego, który to podczas homilii również nawiązał do osoby błogosławionego i wyraził wielką radość za ten dar relikwii dla parafii i wszystkich, którzy będą oddawali im cześć.

ORĘDOWNIK, KTÓRY CHCE WCIĄŻ POMAGAĆ

Oddając cześć relikwiom błogosławionego, Kościół czci samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych, a którzy ufnym i pełnym zawierzenia sercem w gorliwości wiary odpowiedzieli na Jego wezwanie. Nauczanie i przykład życia bł. ks. Ignacego pozostają nadal aktualne dla dzisiejszego człowieka, a misja apostolstwa poprzez słowo drukowane, którą pozostawił siostrom loretankom, wciąż bardzo potrzebna.

Po zakończonej liturgii wszyscy wierni mogli oddać cześć relikwiom ks. Ignacego Kłopotowskiego, a także zaopatrzyć się w książki i czasopisma wychodzące z Wydawnictwa Sióstr Loretanek.

***

Siostry loretanki uczestniczyły również we Mszy Świętej o godz. 9.00, poprzedzającej uroczystość, podczas której dzieliły się także świadectwem życia bł. Ignacego i zapewniały, że ten, który urodził się na tych terenach i przychodził do tego kościoła, teraz wejdzie do tego kościoła w swoich relikwiach jako błogosławiony i z ufnością upewniały, że będzie jeszcze większym orędownikiem we wszystkich intencjach zanoszonych za jego wstawiennictwem.

s. Franciszka CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]