Skip to content Skip to footer

Dziecięce płatki róż w Loretto

Dziecięce płatki róż w Loretto

Przy sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto zostały zaproszone dzieci do modlitewnego zespołu „Płatka Róży” tworzącej się Dziecięcej Róży Różańcowej pw. Świętych Pastuszków: Hiacynty i Franciszka.

„Płatek Róży” to 5-osobowa grupa, skupiona wokół pięciu tajemnic różańca, mająca za zadanie modlić się między innymi o pokój na świecie i o nawrócenie grzeszników. Odmawiając codziennie dziesiątek różańca, dzieci są wprowadzane w świat modlitwy różańcowej.

Dzięki temu budzi się wiara i miłość do Boga i Matki Najświętszej. Poznają tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi na podstawie Pisma Świętego.

POCZĄTKI DUCHOWEGO DZIEŁA

Ta Róża dopiero się rozwija i nabiera kształtu. Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 16 kwietnia 2023 r. w Niedzielę Miłosierdzia, na które przyszło 9-cioro dzieci z rodzicami. Zapisanych było więcej, ale nie wszystkie mogły być w tym terminie. Niektóre przyjeżdżają do tego miejsca wraz z rodzicami na pierwszą sobotę miesiąca.

Spotkanie poprowadziła s. Sylwia CSL. Była też obecna s. Natalia CSL oraz p. Maria Michalska, która wyraziła chęć pomocy. P. Maria zakupiła pomoce do nauki modlitwy różańcowej Ewy Hanter „Pomóżcie dzieciom przyjść do Mnie”. Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania i z pomocy, które otrzymały.

Kolejne spotkanie było wyznaczone na 21 maja. Poprowadziła je p. Maria, która przybliżyła dzieciom historię Świętych Pastuszków. Była również obecna s. Natalia. Każde dziecko na tym spotkaniu otrzymało różańczyk (dziesiątkę) wykonany przez s. Patrycję CSL.

Tego dnia do „Płatka Róży” dołączyły kolejne dzieci – trójka rodzeństwa oraz jeden z 5-latków, Józio, który był na pierwszym spotkaniu ze starszym bratem, ale nie był zapisany, zdecydował, że on też chce należeć. Dzięki temu jest już 18 osób.

DUCHOWA MISJA „PŁATKA RÓŻY”

Przez cały maj wszystkie zapisane dzieci odmawiały tę samą tajemnicę – Zwiastowanie NMP i miały zaznaczać, na odpowiednio przygotowanej kartce, serduszkiem odmówioną dziesiątkę różańca oraz pokolorować w swoich pomocach wszystko, co odnosiło się do 1. tajemnicy radosnej – Zwiastowania. Miały też za zadanie razem z rodzicami dokładnie zapoznać się z fragmentem z Pisma Świętego dotyczącym tej tajemnicy (Łk 1, 26-38).

W czerwcu, podobnie jak w maju, dzieci zaznaczają serduszkiem odmówioną tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety (Łk 1, 39-45) i zapoznają się z tym wydarzeniem oraz kolorują obrazki.

Ustalono następne spotkanie na 18 czerwca i będą podane informacje dotyczące pracy na wakacje, czyli na 2 miesiące.

Na 1 października 2023 r. (pierwsza niedziela miesiąca) jest zaplanowane na Mszy Świętej wręczenie dyplomików i błogosławieństwo dla dzieci wytrwałych w tym zbożnym dziele i przejście do kolejnego etapu – do odmawiania tajemnic światła, ale już z wymianą tajemnic. Będzie to trwało też przez 5 miesięcy.

Dopiero po dziesięciu miesiącach i utworzeniu całej Róży Różańcowej Św. Pastuszków nastąpi wymiana tajemnic wśród 20 dzieci.

***

Zapraszamy chętnych do włączenia się w tę piękną modlitwę różańcową, aby okazać miłość Panu Jezusowi i Jego i naszej Matce i by we wszystkim Bóg był uwielbiony. A świat zaznał pokoju.

s. Sylwia CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]