Skip to content Skip to footer

Młodzi i sakramenty

Młodzi i sakramenty

6 lutego 2024 r. w domu generalny sióstr loretanek na warszawskiej Pradze odbyło się comiesięczne spotkanie Młodych, pod kierownictwem s. Wioletty. Na spotkaniu licznie zgromadziła się młodzież – członkowie loretańskich róż różańcowych oraz kilka nowych osób.

Pierwszym punktem naszego wydarzenia była Msza Święta celebrowana przez ks. Alberta Warso, który wcześniej pracował w Kongregacji Nauki Wiary, przy boku kard. Mullera i kard. Ladarii.

Potem ks. Warso wygłosił nam konferencję dotyczącą sakramentu chrztu, rozpoczynając tym samym cykl spotkań, których głównymi tematami będą właśnie sakramenty. Swoje wypowiedzi opierał w szczególności na Katechiźmie Kościoła Katolickiego, a także swojego doświadczenia.

Następnie nadszedł czas na zadawanie pytań. Młodzież pytała na tematy sakramentu usynowienia i innych aspektów, tzn. przede wszystkim osoby księdza, który chętnie dzielił się swym doświadczeniem zamieszkania na Watykanie czy służenia Papieżowi. Opowiadał też o swoim nabożeństwie do św. Jana Pawła II, o cudach, których był świadkiem, zdziałanych przez jego wstawiennictwo. Swoją postawą zachęcał do wiary i ufności, pomimo napotykanych trudności.

Na koniec miała miejsce oczywiście agapa. Wspólnie usiedliśmy i przy drobnych przekąskach oraz herbacie dzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania, jak również innymi doświadczeniami, które nas w ostatnim czasie spotkały.

W sercu wzbudzam wdzięczność za dar tego spotkania, za kolejne osoby, które pragną być, dzielić się swoją wiarą i sobą. Z niecierpliwością oczekuję na kolejne.

s. Cherubina CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]