Skip to content Skip to footer

Spotkanie w Rembertowie

Spotkanie w Rembertowie

Wspólnota Młodych z Loretto, na swoje comiesięczne spotkanie, 12 listopada wybrała Rembertów. Dom wydawnictwa zapełnił się młodymi ludźmi, którzy już od godziny 14 przygotowywali się do spotkania, ćwicząc śpiew w kaplicy. Msza Święta, którą celebrował ks. Tomek Podlewski, oprawiona była nie tylko pięknym śpiewem, grą na gitarach i skrzypcach, ale również służbą przy ołtarzu naszych chłopaków. Ksiądz przybliżył nam czytania i Ewangelię z dnia, mówiąc jak w życiu ważne są dwa skrzydła: wiara i mądrość, a potem wskazał nam panny z przypowieści, którym nie tyle zabrakło oliwy, co zbliżenia się i oczekiwania na Oblubieńca, który je wołał.

Po Mszy Świętej ruszyliśmy na zwiedzanie Muzeum Wydawnictwa Sióstr. Historię ks. Ignacego, a szczególnie jego pracę wydawniczą przybliżała nam s. Tobiana. Po „liźnięciu” historii i wejściu na wieżę poszliśmy na część integracyjną, którą rozpoczęliśmy pogratulowaniem obrony doktoratu naszemu księdzu. Na tę okoliczność jedna z dziewczyn upiekła pyszny tort. Nie zabrakło również integracji w grupach, którą poprowadziły dwie nasze koleżanki, a która zbliżyła nas trochę do siebie i pozwoliła nam poznać nowe osoby, które do nas dołączyły. Zwłaszcza cieszyliśmy się z obecności młodych z rembertowskiej parafii. Na spotkaniu ogłoszeni zostali też nas nowi odpowiedzialni.

Przedstawiliśmy duszpasterzy, siostry, które czuwają nad grupą, a także główne odpowiedzialne wybrane z młodych i poszczególne osoby reprezentujące powstałe sekcje (muzyczną, medialną, integracyjną i techniczną). O godzinie 18 przyszły do nas siostry ze wspólnoty. Młodzi mogli trochę siostrom opowiedzieć o sobie. A mianowicie skąd pomysł na powstanie takiej wspólnoty i kiedy się to zaczęło, jakie są główne cele, duchowość i inicjatywy, a także plany na przyszłość.

Spotkanie przyniosło wiele radości i wzajemnego umacniania się o czym też wspominali nasi młodzi. Na pytanie co im dają takie spotkania mówią, że cieszą się z możliwości spotkania z młodymi ludźmi o takich samych poglądach i spędzenia z nimi czasu, a także wzmocnienia się duchowo.

Na kolejne spotkanie zapraszamy do Loretto, gdzie przeżyjemy Adwentowe Warsztaty Modlitwy.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]