Skip to content Skip to footer

Wokół bierzmowania i przebaczania

Wokół bierzmowania i przebaczania

Ostatnie wielkopostne spotkanie młodych odbyło się 5 marca, we wtorek, w domu generalnym w Warszawie na Pradze. Grupka osób z młodzieżowych róż różańcowych i innych sympatyków uczestniczyła najpierw we Mszy Świętej, którą sprawował w intencjach złożonych przez młode osoby i homilię wygłosił ks. Albert Warso.

Z pasją i w interesujący sposób dzielił się usłyszanym Słowem Bożym, mówiąc m.in.: „Przebaczenie to lekarstwo na moje rany. Przebaczyć, by wyjść z klatki. Zanurzenie siebie we krwi Chrystusa to przebaczenie. Każdego przebaczenia wymaga od nas nasze chrześcijaństwo”. Pytał: Czy nie noszę w sercu jakichś zranień?

Następnie udaliśmy się do naszej świetlicy środowiskowej „Dom Ojca Ignacego”, by wysłuchać kolejnej katechezy z cyklu sakramentów świętych, tym razem o bierzmowaniu. Była też możliwość zadawania pytań. Spotkanie zakończyliśmy agapą, wspólnymi rozmowami przy herbacie i Apelem jasnogórskim.

To był dobry czas integracji, zasłuchania w Słowo Boże, poszerzenia wiedzy o bierzmowaniu i wymiany doświadczeń oraz umocnienia w wierze. Czekamy na kolejne – dodatkowe jeszcze w marcu i 2 kwietnia.

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]