Skip to content Skip to footer

IX Niedziela Zwykła Uroczystość Najświętszej Trójcy

IX Niedziela Zwykła Uroczystość Najświętszej Trójcy

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).

Trójca Przenajświętsza – tajemnica naszej wiary i wielka prawda o tym, że Bóg jest Trójcą Osób. Zapewne pierwszą rzeczą jaką o religii nauczyli nas nasi rodzice, był znak krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Być może ostatnią rzeczą, jaką ksiądz uczyni nad naszym grobem, będzie także znak krzyża. Pomiędzy tymi dwoma znakami żyjemy z Ojcem i Synem i z Duchem Świętym. Przedziwna tajemnica – jest tylko jeden Bóg. Jednak ten Bóg jest w trzech Osobach, gdzie Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem i Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Wszystkie trzy Osoby są rzeczywistym i prawdziwym Bogiem, i jest tylko jeden Bóg. Sami nigdy nie doszlibyśmy do tej prawdy. To Bóg nam ją objawił. Bóg dał nam zajrzeć do swojego wewnętrznego życia, do swojej nieskończonej miłości. Przez wcielenie Syna, które dokonało się z woli Ojca i przez działanie Ducha Świętego objawia się bezwarunkowa miłość Boga do człowieka. Dziś dziękujemy Bogu za dar życia, za Jego miłość do nas, za dar odkupienia i ocalenia w Jezusie Chrystusie. I za dar Ducha Świętego, przez którego Bóg prowadzi nas do nieba.

s. M. Joanna CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]