Skip to content Skip to footer

Uroczystości pogrzebowe śp. s. Agaty Koronkiewicz

Uroczystości pogrzebowe śp. s. Agaty Koronkiewicz

Uroczystości pogrzebowe śp. s. Agaty Koronkiewicz zmarłej 19 kwietnia 2023 r. odbyły się 21 kwietnia 2023 r. w Loretto k. Wyszkowa. Przeżyła 94 lat życia, z czego 71 w powołaniu zakonnym. Była osobą pogodną, cichą, zakonną, promieniującą pokojem i łagodnością. Na jej twarzy często gościł uśmiech; była dobra tak, jak głosiło jej imię.

Ostatnie pożegnanie… w kościele

O godz. 11.00 siostry zgromadziły się przy trumnie Zmarłej w kościele. We wspólnocie wielu sióstr, zarówno tych, które w tym czasie odprawiają roczne rekolekcje zakonne w Loretto, jak i innych przybyłych delegatek z różnych wspólnot, popłynęła modlitwa różańcowa o Boże miłosierdzie i zbawienie wieczne dla śp. s. Agaty. Następnie odśpiewana została Godzina Czytań za Zmarłą. Po niej rozpoczęła się Eucharystia.

Przewodniczył jej ks. infułat Lucjan Święszkowski, w asyście innych przybyłych kapłanów: ks. Jacka Czartoszewskiego z Augustowa, ks. Tomasza Sekulskiego MIC, wiceprowincjała księży marianów, prowadzącego w tym czasie 8-dniowe rekolekcje dla sióstr, o. Ireneusza Matysiaka CCSS, kapelana i duszpasterza w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, ks. Pawła Trzcińskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach, i o. Dariusza Jankiewicza SVD, werbisty, kapelana sióstr samarytanek i DOS w Fiszorze-Gaju i spowiednika sióstr loretanek w Loretto.
Na ostatnie pożegnanie przybyła też rodzina śp. s. Agaty.

Procesji na cmentarz w Loretto i pogrzebaniu ciała przewodniczył o. Ireneusz Matysiak SSCC. Do grona kapłanów dołączyli jeszcze: o. Jerzy Grzanka SSCC, duszpasterz z Loretto, i ks. prałat Bogdan Lewiński, proboszcz i dziekan z parafii św. Jakuba w Jadowie, by odprowadzić ciało Zmarłej na cmentarz loretański.

…i na cmentarzu

– Dobiegła końca wędrówka Siostry ziemskiego życia, które było wypełnione wielu zadaniami, spotkaniami z ludźmi, siostrami, posługą i modlitwą zanoszoną do Boga za innych i za siebie – żegnała śp. s. Agatę przełożona generalna matka Brygida Olędzka. – Spoglądając na historię Siostry życia i zaangażowań zakonnych, dziękujemy za dyspozycyjność i pracowitość. Przez pierwsze 22 lata powołania zakonnego Siostry życie było nieustannym wędrowaniem.

W otwartości na wolę Bożą podejmowała Siostra posłanie kierowane przez przełożonych, wchodząc co rok lub kilkanaście czy kilka miesięcy w nowe zadania na kolejnych domach Zgromadzenia. Jaką trzeba było mieć cierpliwość i gotowość do wychodzenia naprzeciw potrzebom Zgromadzenia, by być niemal ciągle w drodze, wędrując od Żegiestowa i Krynicy po Włodawę, Konstantynów, Mińsk Mazowiecki, Warszawę – dom główny czy parafie na Lesznie i Pradze. A w tym wędrowaniu było wiele czynności prostych, codziennych: gotowanie siostrom i gościom czy staruszkom w zakładzie, obsługa zakrystii, refektarza, furty, posługa gościom czy prace w introligatorni, a także epizod nauczania dzieci i przygotowania do Pierwszej Komunii świętej. Pozostanie Siostra w pamięci wielu osób jako ta, która obdarowywała nas robótkami ręcznymi wykonywanymi na drutach aż do końca, dopóki ręce były sprawne.

Niech ten cały trud Siostry napracowania, ofiarowania, modlitwy, troski o Zgromadzenie i o to, aby wykorzystać dobrze każdą chwilę i spożytkować dla dobra drugich, przyjmie miłosierny Zbawiciel, któremu Siostra ufała wytrwale przez całe życie, powtarzając aż do ostatniej godziny „Jezu, ufam Tobie”.

***

Niech Pan Bóg przyjmie i nagrodzi trudy jej życia i poświęcenia, które niosła cicho i wierna miłości Boga.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]