Skip to content Skip to footer

Adwentowe świętowanie z Maryją w Loretto

Adwentowe świętowanie z Maryją w Loretto

Jak świętowano uroczystości maryjne? 10 grudnia przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej. Ponieważ w tym roku dzień ten przypadł w drugą niedzielę Adwentu, siostry loretanki uczciły Matkę Bożą Loretańską w poniedziałek, 11 grudnia.

W uroczystość Matki Bożej Niepokalanej 8 grudnia Loretto nawiedził nowy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi. Modlił się razem z wiernymi w sanktuarium w Godzinie Łaski, zwiedził tworzące się muzeum dzwonków.

11 grudnia o godz. 18.00 Eucharystię w Sanktuarium sprawował biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w otoczeniu pięciu kapłanów. Sanktuarium wypełniły siostry loretanki i pielgrzymi. Biskup Romuald przypomniał historię kultu Matki Bożej Loretańskiej oraz rolę Maryi w życiu religijnym chrześcijan. W Zwiastowaniu objawiła się wielka miłość Boga do człowieka, wywyższenie godności człowieka, a Maryja jest wzorem współpracy z łaską i ludzkiej odpowiedzi na miłość Boga. Chrystus i Maryja pokazali, że władza ma być służbą i ma zawierać w sobie szacunek i delikatność. Duchowość maryjną nieustannie kształtował w sobie bł. ks. Ignacy Kłopotowski i uczył Polaków zawierzenia Jej swojego życia.

Kult Matki Bożej Loretańskiej

Kult Matki Bożej Loretańskiej sięga korzeniami swymi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Od pierwszych wieków wielką czcią otaczany był Dom, w którym nastąpiło Zwiastowanie i w którym żyła Święta Rodzina. Pod koniec XIII w. Święty Dom został przeniesiony z Nazaretu do Włoch do Loreto, gdzie do dziś odbiera cześć. Pielgrzymują tam wierni różnych narodowości.

Polacy pielgrzymujący do Loreto przeszczepili kult Matki Bożej Loretańskiej do Polski już w XV w., a nasilenie kultu nastąpiło w XVI i XVII w. Po roku 1680 były już grupowe pielgrzymki z Polski do Loreto.

W Polsce również wybudowano wiele świątyń dedykowanych Matce Bożej Loretańskiej i replik Świętego Domu. Do dzisiaj zachowały się z tamtego okresu repliki Świętego Domu w Gołębiu, na warszawskiej Pradze, w Krakowie czy Piotrkowicach.

Po kraju rozpowszechniano broszury informujące o Loreto i o nabożeństwie do Matki Bożej Loretańskiej. Niemal w każdym domu był obraz lub figura Matki Bożej Loretańskiej. Wielką popularnością cieszyła się Litania loretańska.

Krzewicielami kultu Pani Loretańskiej w Polsce byli ojcowie bernardyni, którzy przybyli również do Warszawy. Ich staraniem oraz przy poparciu króla Władysława IV na Pradze przy Wiśle powstał duży klasztor bernardyński, kościół, a potem w 1642 r. kaplica loretańska, a w niej od 1645 r. replika Świętego Domu. Już wcześniej w 1640 r. sprowadzono z Włoch figurę Matki Bożej Loretańskiej, która znalazła swoje miejsce w replice Świętego Domu. Było to największe sanktuarium maryjne Warszawy, do którego ściągali liczni pielgrzymi. Ponad półtora wieku sanktuarium było miejsce modlitwy dla ogromnej liczby wiernych.

Kaplica loretańska przetrwała rzeź Pragi w 1656 r., najazd rosyjskiego wojska z Suworowem w 1800 r., natomiast spustoszenie zrobił w 1811 r. najazd Napoleona. Zlecił on rozebranie klasztoru, kościoła nad Wisłą. Co prawda uratowana została replika Świętego Domu na Pradze, ale bernardyni, odchodząc z Pragi, zabrali figurę Matki Bożej Loretańskiej słynącą łaskami i przenieśli na drugą stronę Wisły do kościoła św. Anny. W ołtarzu na Pradze stanęła historyczna figura Matki Bożej Kamionkowskiej.

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski już w 1913 r., będąc wikarym u św. Anny w Warszawie, modlił się przed cudowną figurą Matki Bożej Loretańskiej, a po objęciu parafii Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze dbał o piękno nabożeństw ku Jej czci. Dojrzewała w nim myśl o założeniu zgromadzenia. Dokonał tego 31 lipca 1920 r., dając początek siostrom loretankom. Za Patronkę nowemu zgromadzeniu dał Matkę Bożą Loretańską. W maju 1928 r. kupił dla sióstr loretanek nad rzeką Liwiec folwark, któremu nadał nazwę Loretto. Pragnął, aby na tym miejscu rozwinął się kult Matki Bożej. Bł. ks. Ignacy Kłopotowski, mistyk i apostoł, założyciel sióstr loretanek, przyczynił się do rozwoju i utrwalenia kultu Matki Bożej Loretańskiej. Na mazowieckiej ziemi założył polskie Loretto – dla podkreślenia duchowego związku z międzynarodowym sanktuarium świętego Domu w Loreto we Włoszech.

s. M. Klara Bielecka CSL

UDOSTĘPNIJ

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]