Skip to content Skip to footer

Spotkanie sióstr seniorek

Spotkanie sióstr seniorek

W środę, 31 maja 2023 r., w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, grupa 20 sióstr w wieku 70+ uczestniczyło w jednodniowym spotkaniu formacyjno-rekreacyjnym w przepięknym Loretto.

Matka Brygida Olędzka w swoim przemówieniu do sióstr, nawiązując do psalmu 71, zachęciła do zaufania i oddania każdego trudu i cierpienia Bogu, który nas nie opuszcza:

„Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem… Nie odtrącaj mnie w czasie starości; gdy siły ustaną, nie opuszczaj mnie! Ja zaś będę zawsze ufał i pomnażał wszelką Twą chwałę”.

Zaproszony prelegent, ks. Zdzisław Żywica MIC, w refleksji nad małością oblubieńczą w Pieśni nad Pieśniami, zachęcił do przypomnienia sobie momentu powołania, tych chwil kiedy, jak Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami szukałyśmy Pana oraz by tę oblubieńczą relację codziennie pielęgnować. Siostry chętnie opowiadały o tym, jak znalazły Oblubieńca i poszły za Nim. Spotkaniu towarzyszyła spontaniczna, rodzinna atmosfera. Wspólnota sióstr z Loretto ugościła nas po królewsku.

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz odśpiewaniu Litanii loretańskiej wróciłyśmy do swoich wspólnot, umocnione wzajemnym spotkaniem się ze sobą, duchowymi treściami oraz utwierdzone w tym, że choć ciało coraz słabsze i sił coraz mniej, to jednak Oblubieniec liczy na nas i nadal jesteśmy dla Niego oraz dla Zgromadzenia najdroższym skarbem.

s. Fabiana CSL

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]